Skip to main content
فهرست مقالات

گزارشی از گروه عربی دفتر تحقیقات و برنامه ریزی و تألیف کتب درسی

(5 صفحه - از 68 تا 72)

کلید واژه های ماشینی : عربی، کتابهای عربی دورۀ راهنمائی تحصیلی، کتاب، تألیف کتب درسی، تألیف، دبیرستان، تألیف کتابهای رشتۀ علوم انسانی، برنامه، معلم، برنامۀ تألیف کتابهای عربی

خلاصه ماشینی:

"این موضوع در نظر بسیاری از همکاران،سؤال‌برانگیز و موجب تعجب شده و اغلب گلهکرده‌اند که چرا تا معلم با تدریس یک کتابآشنا می‌شود،آن کتاب تغییر می‌کند؟ برای دریافت علل امر باید از مبنا آغازکنیم: همۀ ما مفاد مادۀ 16 قانون اساسیجمهوری اسلامی را در پشت جلد کتابهایعربی دیده و خوانده‌ایم:«از آنجا که زبان قرآنو علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیاتفارسی کاملا با آن آمیخته است،این زبان بایدپس از دورۀ ابتدایی تا پایان دورۀ متوسطه درهمۀ کلاسها و در همه رشته‌ها تدریس شود. » اکنون باید به یاد آوریم که در زمان تصویبقانون«عربی»جزء برنامۀ درسی هیچیک ازرشته‌های غیر علوم انسانی دبیرستان نبوده ودر دورۀ راهنمائی تحصیلی نیز تنها در دوکلاس دوم و سوم کتابهای مختصری به نامعربی وجود داشته است. کتاب دیگر برای دانش‌آموزان کلاسهایاول رشته‌های غیر اختصاصی دبیرستان کهمطالب آن با آموخته‌های دورۀ راهنماییمتناسب بود و با توجه به این نکته که معلوماتعربی دانش‌آموزان کلاسهای دوم و سوم آنرشته‌های دبیرستان نیز در همان حدود بود،آنکتاب تنها در یک سال تحصیلی مشترکا در آنهرسه کلاس تدریس شد. یفیت کتابها هرچند در مقدمه کتاب راهنمای معلم کلاساول راهنمایی،موضوع آموزش زبان عربی درنظام نوین آموزشی،اهداف و روش آموزش آنتا حدی تبیین شده؛لیکن بدان سبب که آنکتاب تجدید چاپ نشده و اکنون در دسترسهمه نسبت،برای آن گروه از همکاران کهامکان مطالعه آن را نداشته‌اند و نیز دیگرعلاقه‌مندانی که مایلند با کتابهای جدید عربیعلاقه‌مندانی که مایلند با کتابهای جدید عربیبیشتر آشنا شوند،توضیحاتی در این زمینه رابی‌فایده نمی‌بیند بطور کلی عوامل مهمی که دربرنامه‌ریزی آموزش عربی،موردنظر بوده وکتابها براساس آن تألیف شده بدین شرحاست: لف-هدف همچنانکه قبلا اشاره شد،مادۀ 16 قانوناساسی،دلیل لزوم آموزش عربی را باختصارمتذکر شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.