Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان شیوع ناهنجاریهای مادرزادی در نوزادان متولد شده در بیمارستانهای امام خمینی (ره) و دکتر شریعتی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : شیوع ناهنجاری‌های مادرزادی در نوزادان، بیمارستانهای امام‌خمینی ( ره )، بررسی میزان شیوع ناهنجاری‌های مادرزادی، مادر، ناهنجاری، لومباریزاسیون، درصد کل آنومالی، درصد کل آنومالی‌ها، ساکرالیزاسیون، ناهنجاریهای مادرزادی در نوزادان متولد

ترانزیشن مهره کمری که یک مشکل مطرح در بهداشت حرفه ای و پزشکی قانونی می باشد، عبارت است از ساکرالیزاسیون و لومباریزاسیون، که در 3 تا 20 درصد جمعیت عادی دیده می شود. از طرفی کمر درد یکی از مشکلات بزرگ در جامعه امروزی می باشد. اگر چه قبلا ارتباط این ناهنجاری با کمردرد، فتق دیسک بین مهره ای و جنس به طور گسترده مطالعه شده، ولی نتایج آنها ضد و نقیض است. هدف از این بررسی تعیین میزان شیوع این آنومالی و ارتباط آن با متغیرهای فوق می باشد. این بررسی در 250 فرد مبتلا به کمردرد (گروه مورد) و 250 فرد غیرمبتلا (گروه شاهد) انجام شد که گروه مورد بر اساس متغیر فتق دیسک بین مهره ای به دو زیرگروه با فتق دیسک بین مهره ای (182 نفر) و فاقد فتق دیسک بین مهره ای (68 نفر) تقسیم شدند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 40 (20 الی 60) سال بود (نمونه گیری به روش آسان بود). هر دو گروه از نظر کلینیکی و رادیولوژی مورد ارزیابی قرار گرفتند و میزان شیوع ترانزیشن مهره ای در گروه شاهد 8/8 درصد (10 نفر ساکرالیراسیون، 22 نفر لومباریزاسیون)، در گروه مـــورد 4/6 درصد (7 نفر ساکرالیزاسیون، 9 نفر لومباریزاسیون)، در هر دو گروه 6/7 درصد (16 نفر ساکرالیزاسیون، 22 نفر لومباریزاسیون)، در مردان 9/8 درصد (11 نفر ساکرالیزاسیون، 13 نفر لومباریزاسیون)، در زنان 6 درصد (6 نفر ساکرالیزاسیون، 8 نفر لومباریزاسیون)، در افراد مبتلا به کمر درد با فتق دیسک بین مهره ای 8/2 درصد (4 نفر ساکرالیزاسیون، 3 نفر لومباریزاسیون) و در افراد مبتلا به کمردرد با منشا غیرفتق دیسک بین مهره ای 6/3 درصد (3 نفر ساکرالیزاسیون 6 نفر لومباریزاسیون) بود. مقایسه یافته ها در بین دو گروه فوق نشان داد که بین ترانزیشن مهره ای (ساکرالیزاسیون، لومباریزاسیون) با کمر درد (P=%3988)، فتق دیسـک بین مهــره ای (P=%2123) و جنس (P=%2778) از نظر آماری ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتیجه گیری می شود این ناهنجاری را در صورتی می توان به عنوان علت کمر درد در نظر گرفت که سایر عوامل ایجاد کننده آن رد شده باشد و لذا در ایجاد کمر درد و فتق دیسک بین مهره ای نفش ندارد

خلاصه ماشینی:

"در این تحقیق آینده‌نگر که به مدت یکسال از ابتدای سال 1378 انجام گردید،کلیه نوزادان متولد شده در بیمارستان امام‌ حاملگی‌های چند قلویی و سابقه مثبت در بستگان درجه اول نوزاد با شیوع کل ناهنجاری‌ها بدست آمد. درصد بود که در این میان 14/3 درصد نوزادان حداقل یک‌ گرم LBW داشتند که در گوه ناهنجار این رقم 36 درصد بود و این رابطه معنی‌دار بود(0001/0> P نمودار شماره‌ این رقم در گروه ناهنجار 19/3 درصد بود که ارتباط این آمار در گروه ناهنجار 28 درصد بود که‌ این سابقه در 2 درصد موارد مثبت بود که ارتباط معنی‌داری‌ درصد جمعیت کل نوزادان دیده شده در جمعیت ناهنجار این‌ 45 درصد به روش واژینال صورت گرفته بود که این آمار در گروه ناهنجار نیز تقریبا مشابه بود(6/56 درصد زایمان‌ جمعیت ناهنجار 3/15 درصد بود لذا ارتباط معنی‌دار بین‌ مورد نوزاد متولید شده در طرح بدست آمد که 14/3 درصد بالاتر بود که این امر در مقالات مختلف تأیید شده است‌2. این مطالعه 9/17 درصد مادران سابقه مصرف حداقل یک دارو جدول شماره 1-توزیع فراوانی ناهنجاری براساس سیستم‌های درگیر در نوزادان ناهنجار بیمارستانهای امام خمینی(ره)و دکتر نمودار 1:توزیع نوزادان ناهنجار برحسب وزن در بیمارستانهای امام خمینی(ره)و دکتر شریعتی(براساس گرم) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شماره 2:توزیع نوزادان ناهنجار براساس سن داخل رحمی در بیمارستان امام خمینی(ره)و دکتر شریعتی طی سال 1378 نمودار شماره 3-توزیع فراوانی بیماریهای حین بارداری در مادران نوزادان ناهنجار در بیمارستان امام خمینی(ره)و دکتر نمودار شماره 4-توزیع فراوانی مصرف دارو حین بارداری توسط مادران نوزادان ناهنجار در بیمارستان امام خمینی(ره)و دکتر"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.