Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی برق گرفتگی منجر به فوت ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی در طول یک و نیم سال از اول سال 1378 لغایت مهرماه 1379

نویسنده:

(8 صفحه - از 5 تا 12)

کلید واژه های ماشینی : برق ، گرفتگی ، برق‌گرفتگی ، سازمان پزشکی قانونی ، مرگ ، سازمان پزشکی قانونی در طول ، بررسی برق‌گرفتگی منجر به فوت ، طول یک‌و‌نیم سال ، بیشترین میزان برق‌گرفتگی ، سوختگی

برق گرفتگی یکی از مباحث مهم و پیچیده در پزشکی قانونی و طب کار می‌باشد که ابعاد مختلف آن قابل بررسی و تامل می‌باشد، گذشته از موارد نقص عضوی و آسیبهای الکتریکی، تشخیص نحوه حدوث و تابلوی مرگ نیز چه از نظر حقوقی و چه از نظر پزشکی قانونی، دارای اهمیت بسزایی است، برای نیل به این هدف و بررسی ابعاد گوناگون برق گرفتگی، پس از استخراج کلیه موارد مرگ و میز ناشی از حوادث، در طول یک و نیم سال مذکور ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی، فاکتورهای دموگرافیک و همچنین آثار و علائم برق گرفتگی و نحوه حدوث مرگ در اجساد با اعلام فوت برق گرفتگی استنتاج گردید، که در آن بیشترین میزان برق گرفتگی در دهه دوم و سوم عمر و در ارتباط با حوادث مرتبط با شغل بوده و اکثریت موارد مرگ و میر، با آریتمی ایست قلبی متعاقب فیبریلاسیون بطنی و خطرناکترین حالت برق گرفتگی، منجر به قوت عبور جریان از دست راست و انتقال از میان پاها قلمداد گردید، مهم‌ترین مسئله در برق گرفتگی پیشگیری از وقوع آن است و این میسر نمی گردد، مگر آنکه آموزش همگانی و بالا بردن سطح آگاهیهای جامعه، و رعایت بهداشت کار، توسط کارگر و کارفرما و حاکم نمودن بهداشت صنعتی، در سرلوحه شاغلین و جامعه انسانی قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"(بررسی برق‌گرفتگی منجر به فوت ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی در طول یک و نیم سال‌ کلیه موارد مرگ‌ومیر ناشی از حوادث،در طول یک و نیم سال مذکور ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی،فاکتورهای‌ در آن بیشترین میزان برق‌گرفتگی در دهه دوم و سوم عمر و در ارتباط با حوادث مرتبط با شغل بوده و اکثریت موارد مرگ و مورد مرگ ناشی از صدمات الکتریکی اتفاق می‌افتد و حدود بررسی در 80%موارد برق گرفتگی در محل کار یا در حین کار میر نیز ناشی از اقدام به خودکشی بوده است. بوده است(نمودار 5)و اکثریت قریب به اتفاق افراد برق گرفته‌ مرگ‌ومیر ناشی از برق با ولتاژ بالا بوده و در 15%موارد اثبات برق گرفتگی شده است و در مطالعه ما نیز،در 6%موارد مطالعات بیشترین حالت و تابلوی مرگ ایست قبلی بوده است. نظر ولتاژ برق در این مطالعه میزان مرگ‌ومیر تقریبا برابر مطالعه بیشترین میزان برق گرفتگی در فاصله سنی 18-11 شغلی و در حین انجام کار بوده است و موارد حادثه‌ای آن در نمودار 1-شیوع انواع روشهای مرگ ارجاع‌شده به سازمان پزشکی قانونی در طول یک و نیم سال نمودار 2-توزیع فراوانی انواع حوادث منجر به مرگ در سال 79-1380(یک و نیم سال)ارجاع‌شده به سازمان پزشکی قانونی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 3:توزیع فراوانی برق‌گرفتگی منجر به مرگ برحسب سن ارجاع‌شده به سازمان پزشکی قانونی در طول یک و نیم سال(79- نمودار 5:توزیع فراوانی مارک الکتریکی در قسمتهای مختلف بدن اجساد ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی ناشی از برق‌گرفتگی در"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.