Skip to main content
فهرست مقالات

اثر استات سرب بر ساختار بافتی کلیه موش صحرایی یک روزه نژاد ویستار

نویسنده:

(8 صفحه - از 29 تا 36)

کلید واژه های ماشینی : سرب ، موش صحرایی یک‌روزه ، موش صحرایی یک‌روزه گروه ، موش صحرایی یک‌روزه نژاد ، استات سرب بر ساختار بافتی ، ساختار بافتی کلیه ، مسمومیت ، اثر استات سرب بر ساختار ، موشهای گروه کنترل ، سرب محلول در آب مقطر

تزریق سرب، روی سیستم عصبی، استخوان، سیستم هماتوپئتیک و کلیه، عملکرد سمی ایجاد می کند. از بین این بافتها، سرب در بالاترین سطح در کلیه تجمع می کند و باعث ایجاد تغییرات پاتوبیولوژیکی مشخص در ساختمان و عملکرد کلیه می گردد. مسمومیت انسان با این فلز سمی باعث می شود، که حالت بندبندی لوله ای در کلیه ها از بین رفته و آتروفی و فیبروز موضعی ایجاد شود. در این مطالعه تاثیر سرب بر ساختار بافتی کلیه موش صحرایی یک روزه مورد بررسی قرار گرفت. در طی دوران حاملگی به موشهای گروه تجربی، سرب محلول در آب مقطر به مقدار 0.6 گرم، در لیتر به صورت خوراکی و محلول در آب آشامیدنی و به موشهای گروه کنترل، فقط آب مقطر به صورت خوراکی داده شد. نوزادان آنها در روز اول زایمان تشریح شدند و ابتدا مورد بررسیهای مورفومتریک و سپس با میکروسکوپ نوری، مورد بررسیهای هیستوپاتولوژیک قرار گرفتند. مطالعات حاصله از این تجربه نشان داد که در این مقدار سرب، اختلاف معنی داری در افزایش وزن بدن و افزایش ضخامت کورتکس و مدولا و قطر گلومرول و کاهش فضای کپسول بومن مشاهده می شود و ضایعاتی نیز از قبیل نکروز، گست گرانولار، ارتشاح خفیف آماسی در بافت بینابینی، آتروفی لوله ای به صورت منطقه ای و افزایش سلولاریته مزانژیتال در ساختار بافتی کلیه، ایجاد گردید. هیچگونه تغییر پاتولوژیکی در موشهای گروه کنترل مشاهده نشد. موشهایی که سرب دریافت کرده بودند به طور معنی داری، وزن بدنی بیشتری نسبت به موشهای گروه کنترل داشتند و این امکان وجود دارد که شاید این اختلافات وزنی به بعضی از تغییرات بافتی ایجاد شده مرتبط باشد. با توجه به مطالعات بسیاری که انجام گرفته است، مشخص شده است که سرب به آسانی قادر است از جفت عبور نماید و بر جنین اثر بگذارد. به این ترتیب تغییرات و ضایعات مشاهده شده در گروه تجربی را می توان به سهولت به تاثیر سرب نسبت داد.

خلاصه ماشینی:

"اثر استات سرب بر ساختار بافتی کلیه موش صحرایی‌ سرب در بالاترین سطح در کلیه تجمع می‌کند و باعث ایجاد تغییرات پاتوبیولوژیکی مشخص در ساختمان و عملکرد کلیه می‌ مسمومیت انسان با این فلز سمی باعث می‌شود،که حالت بندبندی لوله‌ای در کلیه‌ها از بین رفته و آتروفی و فیبروز در این مطالعه تاثیر سرب بر ساختار بافتی کلیه موش صحرایی یک‌روزه مورد بررسی قرار گرفت. کورتکس و مدولا و قطر گلومرول و کاهش فضای کپسول بومن مشاهده می‌شود و ضایعاتی نیز از قبیل نکروز،گست گرانولار، گروه تجربی را می‌توان به سهولت به تاثیر سرب نسبت داد. که از سرب استفاده می‌کنند از بین رفته‌اند،با این وجود مسمومیت با سرب یا Pulmbism شناخته شده است و یکی‌ کلیه موش صحرایی یک‌روزه نژاد ویستار،مورد بررسی قرار محلول استات سرب 6/0 گرم در لیتر به‌صورت خوراکی و محلول در آب آشامیدنی و به موشهای گروه کنترل فقط آب‌ به گروه کنترل نشان می‌دهد و قطر فضای کپسول بومن به‌ دلیل افزایش سلولاریته گلومرول در گروه تجربی کاهش معنی‌ جدول 1-نتایج تحلیل آماری در مورد وزن بدن،طول،عرض و ضخامت کلیه در رتهای یک‌روزه جدول 2-نتایج تحلیل آماری در مورد ضخامت کورتکس،مدولا،قطر گلومرول و قطر فضای بین گلومرولی کلیه در موشهای یک‌روزه لوله خمیده دور و کپسول بومن تغییراتی را در نمونه‌های تجربی نشان داد و ضایعات بافتی مشاهده شد،که این‌ مطالعات نشان داده‌اند،که سرب به آسانی قادر است از این ترتیب تغییرات و ضایعات مشاهده شده در گروه تجربی را موشهای یک‌روزه گروه تجربی،به‌صورت افزایش وزن بدن در این را افزایش در ابعاد کلیه به دلیل آماس و تکثیر"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.