Skip to main content
فهرست مقالات

نقد و معرفی: نقشه برداری مهندسی

نویسنده:

(5 صفحه - از 16 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : نقشه، نقشه‌برداری، ارتفاع، ترازیابی، زمین، امتداد، شبکه، کتاب، تعیین مختصات نقاط شبکه، پیمایش

خلاصه ماشینی:

"مبحث ترازیابی در فصل پنجمکتاب با همین عنوان مطرح شده که در آن علاوه برتعریف و چگونگی تعیین سطح مبنا و روش‌های مختلفترازیابی،به معرفی وسایل و ابزار آلات مورد نیاز وچگونگی تنظیم و کالیبره کردن آنان،بررسی خطاهایترازیابی،روش‌های کنترل و تصحیح آنان نیز پرداختهشده است. واحدهای زاویه درجه،رادیان و میلیم هستندکه رابطۀ بین آنان به قرار زیر است: (به تصویر صفحه مراجعه شود)در این فصل علاوه بر تعریف زوایای افقی و قائم وواحدهای زاویه بر اجزای آنان،دستگاه‌های زاویه‌یاب،روش‌های اندازه‌گیری زوایای افقی و قائم،ترازیابیمثلثاتی،بررسی خطاها در زاویه‌یابی و تنظیمات دائم وموقت و سایر کاربردهای زاویه‌یاب‌ها مورد بررسی قرارگرفته است. در این فصل علاوه بر تعریف مختصات نقاط وامتدادها،روش‌های تعیین آزیموت مغناطیسی و آزیموتحقیقی،روش تعیین انحراف قبله و روش‌های تقریبیتعیین شمال و همچنین چگونگی تعیین ژیزمان یکامتداد نامشخص،توجیه دستگاه زاویه‌یاب نسبت بهشمال و پیاده کردن یک نقطه یا یک خط بر روی زمیننیز ذکر شده است. در برداشت جزئیات با توجه به این که تعداد زیادینقطه برداشتی وجود دارد و اندازه‌گیری‌ها به صورتمستقل انجام شده و نتایج حاصله فقط برای انتقال بهنقشه مورد استفاده قرار می‌گیرد،استفاده از روش‌هایبسیار دقیق ضرورتی نداشته و فقط موجب افزایش هزینهو کند شدن روند عملیات زمینی می‌گردد و در عین حالاثر چندانی در دقت نقشه نخواهد داشت. مطالب مطرح شده در این دو فصل نیز از مباحثکاربردی و مهم در علم نقشه‌برداری است که جای بحثو دقت نظر بسیار دارد و هر یک از این مباحث در مقطعکارشناسی در قالب درسی مستقل در دانشگاه‌ها تدریسشده و در زمینه هر یک کتب متعددی به رشته تحریردر آمده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.