Skip to main content

علوم تربیتی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

این نشریه از تاریخ 1379/04/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
علوم تربیتی
ناشر
دانشگاه شهید چمران اهواز
عنوان قبلی
علوم تربیتی و روانشناسی
عنوان انگلیسی
Educational Sciences (martyr Chamran University)
p-ISSN
2008-8817
e-ISSN
2008-8817
قطع
کتابی
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن
33330010(061)
دورنگار
33331366(061)
آدرس اینترنتی
http://education.scu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران
مدیر مسئول
دکتر مسعود صفایی مقدم
سر دبیر
دکتر یداله مهرعلیزاده
هیئت تحریریه
دکتر محمد جعفر پاک سرشت، دکتر خسرو باقری نوعپرست، دکتر حسین سپاسی، دکتر سید حمید رضا علوی، دکتر اسکندر فتحی آذر، دکتر علیرضا کیامنش، دکتر عبدالله پارسا، دکتر مسعود صفایی مقدم، دکتر نعمت الله عزیزی، دکتر یداله مهرعلی زاده
مدیر اجرایی
امیر مثنوی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
دکتر محمدجعفر پاک سرشت
پست الکترونیک
education@scu.ac.ir
آدرس
اهواز، دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تاریخ ثبت در پایگاه
1392/03/01