Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1396/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1397/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/02 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 تا 1400/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1401/01/01 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
هنر و معماری
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
عنوان قبلی
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشکده هنر و معماری تهران مرکزی
تلفن
66465719(021)
دورنگار
66465719(021)
آدرس
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، نبش خیابان فلسطین، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکزی طبقه ششم
تاریخ ثبت در پایگاه
1393/06/13
وضعیت انتشار
توقف انتشار