Skip to main content

پژوهش ادبیات معاصر جهان

این نشریه از تاریخ 1384/05/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه تهران
عنوان قبلی
پژوهش زبانهای خارجی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
1026-0188
قطع
کتابی
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
تلفن
8025009-021
دورنگار
8004182-021
آدرس اینترنتی
https://jor.ut.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
مدیر مسئول
دکتر مریم حق روستا
سر دبیر
دکتر ایلمیرا دادور
هیئت تحریریه
دکتر توماس ف. برتونیو، دکتر علی بهداد، دکتر جهانگیر حبیب الله ویچ دری، دکتر کریستین راگه، دکتر کریستف بالایی، دکتر پیتر هیوم، دکتر فرانکو پرلی، دکتر نسرین دخت خطاط، دکتر حسن فروغی، دکتر ژاله کهنمویی پور، دکتر شهناز شاهین، دکتر مرضیه یحیی پور، دکتر محمود مدبری، دکتر ایلمیرا دادور، دکتر الله شکر اسداللهی تجرق.
مدیر اجرایی
پروین عزیز زاده
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
غلامحسین مراقبی
ویراستار انگلیسی
دکتر زهره رامین
پست الکترونیک
pajuhesh@ut.ac.ir
آدرس
تهران، بزرگراه جلال آل احمد پل نصردانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران
تاریخ ثبت در پایگاه
1386/04/17