Skip to main content

سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

این نشریه از تاریخ 1389/04/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
p-ISSN
2008-2789
قطع
کتابی
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
22065569(021)
دورنگار
66494085(021)
آدرس اینترنتی
http://www.bahareadab.com
صاحب امتیاز
دکتر امید مجد
مدیر مسئول
امید مجد
سر دبیر
فاطمه مدرسی
هیئت تحریریه
دکتر فاطمه مدرسی، دکتر منوچهر اکبری، دکتر حسین بیگ باغبان، دکتر غلامرضا ستوده، دکتر عبدالرضا سیف، دکتر حکیمه دبیران، دکتر محمود فضیلت، دکتر محمد حسن فوادیان، دکتر نصرالله امامی، دکتر احمد تمیم داری، دکتر غلامرضا مستعلی پارسا، دکتر امید مجد
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
info@bahareadab.com
آدرس
تهران
صندوق پستی
14665-1558
تاریخ ثبت در پایگاه
1397/06/22