Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1391/04/01 تا 1395/12/29 دارای رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه د (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 دارای رتبه ب (وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
علوم تربیتی
ناشر
دانشگاه فرهنگیان
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Educational and Scholastic Studies
p-ISSN
2423-494X
e-ISSN
2645-8098
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه فرهنگيان
تلفن
87751217(021)
دورنگار
87751181(021)
آدرس اینترنتی
https://pma.cfu.ac.ir/
صاحب امتیاز
دانشگاه فرهنگیان
مدیر مسئول
دکتر حسین خنیفر
سر دبیر
دکتر حسین خنیفر
هیئت تحریریه
دکتر فروزان ادیب فر؛ دکتر قدسی احقر؛ دکتر فاطمه کاتب؛ دکتر محمود اکرامی؛ دکتر محمدرضا سرمدی؛ دکتر عباس خورشیدی؛ دکتر براتعلی منفردی راز؛ دکتر سیدمحمود میرزمانی بافقی
مدیر اجرایی
زهرا رستمی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
fu.magazine@yahoo.com
آدرس
تهران، شهرك غرب، بلوار شهید فرحزادی، كوچه تربیت معلم، سازمان مركزی دانشگاه فرهنگیان
تاریخ ثبت در پایگاه
1398/02/10