Skip to main content

مطالعات تربیتی و روانشناسی

این نشریه از تاریخ 1390/06/21 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
روان‌شناسی
ناشر
دانشگاه فردوسی مشهد
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
1608-2842
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
تلفن
38803600(051)
دورنگار
38783012(051)
آدرس اینترنتی
http://fedu.um.ac.ir
صاحب امتیاز
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول
دکتر بختیار شعبانی ورکی
سر دبیر
دکتر بختیار شعبانی ورکی
هیئت تحریریه
دکتر حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف؛ دکتر خسرو باقری؛ دکتر داوود حسینی نسب؛ دکتر محمد رضا داورپناه؛ دکتر علی ذکاوتی قراگزلو؛ دکتر محمود سعیدی رضوانی؛ دکتر بختیار شعبانی ورکی؛ دکتر رحمت الله فتاحی؛ دکتر هاشم فردانش؛ دکتر محمود طباطبایی؛ دکتر نعمت الله موسی پور؛ دکتر جعفر مهراد؛ دکتر بهروز مهرام؛ دکتر بهمن نجاریان
مدیر اجرایی
محمد رسول فیاض صابری
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
آدرس
مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
صندوق پستی
91779/48991
تاریخ ثبت در پایگاه
1388/05/08
وضعیت انتشار
توقف انتشار