Skip to main content

Applied Linguistics

این نشریه از تاریخ 1381/10/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه خوارزمی تهران
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Applied Linguistics
p-ISSN
1735-1634
قطع
کتابی
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه خوارزمی
تلفن
88828416 (021)
آدرس اینترنتی
https://ijal.khu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه خوارزمی تهران
مدیر مسئول
دکتر محمودرضا عطایی
سر دبیر
دکتر محمودرضا عطایی
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
آدرس
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح، شماره 43، دانشگاه خوارزمی، ساختمان جنوبی، طبقه سوم، دفتر مؤسسه زبان های خارجی
تاریخ ثبت در پایگاه
1389/12/03