Skip to main content

English Language Teaching and Learning

این نشریه از تاریخ 1380/03/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه تبریز
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
English Language Teaching and Learning
p-ISSN
2251-7995
قطع
کتابی
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه تبریز
تلفن
33392131(041)
دورنگار
33392131(041)
آدرس اینترنتی
http://elt.tabrizu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول
معاونت پژوهشی دانشگاه
سر دبیر
دکتر مسعود رحیم پور
هیئت تحریریه
دکتر مسعود رحیم پور، دکتر پرویز بیرجندی، دکتر بهزاد قنسولی هزاره، دکتر سیدمحمد علوی، دکتر غلامرضا کیانی، دکتر محمدعلی ترابی، دکتر حمیده معرفت، دکتر فرهمن فرخی
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
nashrieh-adabiat@tabrizu.ac.ir
آدرس
تبریز دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
تاریخ ثبت در پایگاه
1391/03/03