Skip to main content
آدرس :
قم - بولوار شهید صدوقی - بولوار شهید عطاران - نبش تقاطع ولی عصر - دفتر مرکزی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
تلفن :
025-32918000
درباره ناشر
در سال 1368 با مجوز وزارت فرهنگ و آموزش عالی به مراکز آموزش عالی کشور پیوست و در سال های بعد مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی به نام دانشکده علوم قرآنی کسب کرد و از سال 1387 با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری با عنوان " دانشگاه علوم و معارف قران کریم " به انجام رسالت های آموزشی و پژوهشی پرداخته و اکنون دارای هفده دانشکده پایه و چهار دانشکده تخصصی در سراسر کشور در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری می باشد
آدرس اینترنتی
http://www.quran.ac.ir/
پست الکترونیک

پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم

  • آخرین شماره :
    بهار 1390 - شماره 10
  • وابسته به :
    دانشکده علوم و معارف

مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی

  • آخرین شماره :
    پاییز و زمستان 1396 - شماره 4