Skip to main content
آدرس :
تهران، ميدان انقلاب، خيابان 16 آذر، ساختمان مرکزی دانشگاه تهران
تلفن :
021-61113358
درباره ناشر
طراحی پردیس دانشگاه تهران را موسیو گدار معمار فرانسوی بر عهده گرفت. وی نخست طرح خیابان‌های اطراف و داخل دانشگاه را ارائه کرد و پس از تایید در پانزدهم بهمن ۱۳۱۳، عملیات اجرایی با کاشت نهال‌های درختان سایه گستر و باشکوه چنار در کنار خیابان‌ها آغاز شد. تاسیس دانشگاه تهران که با آغاز آشنایی جدی ایرانیان با مغرب زمین مقارن افتاده بود این دانشگاه را به بستر اصلی ارتباط با تمدن مغرب زمین و علوم جدید تبدیل کرد. از آغاز فعالیت‌های آموزشی دانشگاه تهران، تاکنون، همواره افراد شایسته و شخصیت‌های برجسته و چهره‌های صاحب‌نامی در آن به تدریس یا تحصیل پرداخته‌اند. پردیس دانشگاه تهران که از جنوب به خیابان انقلاب، از شمال به خیابان پور سینا و از شرق و غرب به ترتیب به خیابان‌های قدس و ۱۶ آذر محدوداست در سال ۱۳۱۳ ه. ش در مساحتی به وسعت ۲۱ هکتار تاسیس شد. در این مجموعه ساختمان دانشکده‌های مختلف قرار دارند. شماری دیگر از دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه تهران در بیرون از تهران در شهرهای قم، کرج، پاکدشت، ساری، چوکا و نشتارود واقع شده‌اند.
آدرس اینترنتی
http://www.ut.ac.ir/
پست الکترونیک
publicrel@ut.ac.ir

پژوهشهای قرآن و حدیث

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396، سال پنجاه - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران

پژوهشنامه ثقلین

 • آخرین شماره :
  بهار 1395، دوره سوم - شماره 1
 • وابسته به :
  پردیس فارابی دانشگاه تهران

فلسفه

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1396، سال چهل و پنجم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

فلسفه دین

 • آخرین شماره :
  بهار 1397، دوره پانزدهم - شماره 1
 • وابسته به :
  پردیس قم - دانشگاه تهران

فلسفه و کلام اسلامی

 • آخرین شماره :
  دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، سال پنجاه و یک - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

تاریخ علم

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1394 - شماره 18
 • وابسته به :
  پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

مطالعات باستان شناسی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397، دوره دهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1395، سال چهل و نهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

پژوهشهای علوم تاریخی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396 - شماره 16
 • وابسته به :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1394، دوره اول - شماره 2
 • وابسته به :
  مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

پژوهش‌های فقهی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397، دوره چهاردهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1395 - شماره 78
 • وابسته به :
  کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

مقالات و بررسی ها

 • آخرین شماره :
  زمستان 1387 - شماره 100
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

 • آخرین شماره :
  تابستان 1387 - شماره 186
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

مجتمع آموزش عالی قم

 • آخرین شماره :
  پاییز 1381 - شماره 14
 • وابسته به :
  مجتمع آموزش عالی قم

Cyberspace Studies

 • آخرین شماره :
  January 2018, Volume 2 - Number 1
 • وابسته به :
  Cyberspace Policy Research Center, Faculty of World Studies, University of Tehran

تحقیقات اقتصادی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397 - شماره 124
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

Iranian Economic Reveiw

 • آخرین شماره :
  Spring 2018, Volume 22 - Number 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

تحقیقات مالی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397، دوره بیستم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

Entrepreneurship Research

 • آخرین شماره :
  May 2007, Volume 1 - Number 1
 • وابسته به :
  Tehran University, Faculty of Entrepreneurship

پژوهش ادبیات معاصر جهان

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره
 • وابسته به :
  دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

اللغة العربیه و آدابها

 • آخرین شماره :
  الربیع 1439، السنة الرابعه عشر - العدد 1
 • وابسته به :
  پردیس قم دانشگاه تهران

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397، دوره هشتم - شماره 1

ادب عربی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397، سال دهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

ادب فارسی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396- شماره20
 • وابسته به :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

پژوهش های زبانی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397، سال نهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397، سال هفتم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)

 • آخرین شماره :
  زمستان 1385 - شماره 74
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396 - شماره 31
 • وابسته به :
  پردیس قم- دانشگاه تهران

مطالعات حقوق خصوصی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397، سال چهل و هشتم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397، دوره 51 - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

مطالعات حقوق تطبیقی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397، دوره نهم - شماره 1
 • وابسته به :
  مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

حقوق جزا و سیاست جنایی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1395 - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران - پردیس فارابی

مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1396 - شماره 10
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

مطالعات حقوق عمومی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397، دوره چهل هشتم، شماره 2
 • وابسته به :
  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مطالعات حقوق انرژی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396،دوره سوم- شماره 2

مدیریت فرهنگ سازمانی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 47
 • وابسته به :
  پردیس قم دانشگاه تهران

دانش مدیریت

 • آخرین شماره :
  تابستان 1387 - شماره 81

Management Studies

 • آخرین شماره :
  Summer 2018, Volume 11 - Number 3
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

 • آخرین شماره :
  ‍‍پاییز 1397 - شماره 37
 • وابسته به :
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیریت دولتی(دانشگاه تهران)

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397 - شماره 34
 • وابسته به :
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی(دانشگاه تهران)

 • آخرین شماره :
  بهار 1397، دوره دهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیریت فناوری اطلاعات

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397 - شماره 35
 • وابسته به :
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

توسعه کارآفرینی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 39
 • وابسته به :
  دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

روان شناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران)

 • آخرین شماره :
  زمستان 1390، سال چهل و یکم - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

پژوهش های کاربردی روان شناختی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 31
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی- موسسه روانشناسی و علوم تربیتی

سیاست

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397، دوره چهل و هشتم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

مطالعات اوراسیای مرکزی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396، دوره دهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

مطالعات جهان

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1392، دوره ی 3 - شماره2
 • وابسته به :
  دانشکده مطالعات جهان و انجمن علمی مطالعات جهان

پژوهش ملل

 • آخرین شماره :
  مرداد 1397، دوره سوم - شماره 32
 • وابسته به :
  سحر کریمی

سیاستگذاری عمومی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397، دوره چهارم - شماره 1

حرکت

 • آخرین شماره :
  پاییز 1387 - شماره 37
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 40
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

علوم زیستی ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397، دوره دهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

رشد و یادگیری حرکتی ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397، دوره دهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

طب ورزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396، دوره نهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

مطالعات جامعه شناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396 - شماره 51
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

زن در توسعه و سیاست

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397 - شماره 60
 • وابسته به :
  مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

توسعه محلی (روستائی-شهری)

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1396، دوره نهم - شماره 16
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

زن در فرهنگ و هنر

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 1
 • وابسته به :
  مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

بررسی مسائل اجتماعی ایران

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 23
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

جامعه شناسی هنر و ادبیات

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1396، دوره نهم - شماره 3
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

جهانی رسانه

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396 - شماره 24
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

پژوهش های ایران شناسی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1396، سال هفتم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

Womens Research

 • آخرین شماره :
  Autumn 2014, Volume 3 - Number 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397، سال هفتم - شماره 2
 • وابسته به :
  موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1396، سال هفتم - شماره 1

دانش مخاطرات

 • آخرین شماره :
  بهار 1397، دوره پنجم - شماره 1

مدیریت سرمایه اجتماعی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397، دوره پنجم - شماره 1

پژوهش های انسان شناسی ایران

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1396، دوره هفتم - شماره 1

گردشگری شهری

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 10

هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1396، دوره بیست و دوم - شماره 4
 • وابسته به :
  پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397، دوره بیست و سوم - شماره 3
 • وابسته به :
  پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397 - شماره 74
 • وابسته به :
  پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

پژوهش های جغرافیایی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1387 - شماره 64
 • وابسته به :
  موسسه جغرافیا - دانشگاه تهران

پژوهش‌های جغرافیای انسانی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397، دوره‌ی پنجاهم - شماره 1
 • وابسته به :
  موسسه جغرافیا - دانشگاه تهران

پژوهش‌های جغرافیای طبیعی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1396، دوره 49 - شماره 4
 • وابسته به :
  موسسه جغرافیا - دانشگاه تهران

بیابان

 • آخرین شماره :
  جلد 10، سال 1384 - شماره 2

آمایش سرزمین

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396 - شماره 17
 • وابسته به :
  پردیس قم - دانشگاه تهران

محیط شناسی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397، دوره چهل و چهارم - شماره 2

پژوهشهای روستایی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1396 - شماره 32
 • وابسته به :
  دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران (قطب علمی مطالعات و برنامه ریزی)

پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری

 • آخرین شماره :
  زمستان 1396، دوره پنجم - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران، موسسه جغرافیا

Natural Environment Change

 • آخرین شماره :
  Winter & Spring 2017, Volume 3 - Number 1

DESERT

 • آخرین شماره :
  Summer & Autumn 2017, Volume 22 - Number 2

ادیان و عرفان

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396، سال پنجاهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

بررسی های حسابداری و حسابرسی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397 - شماره 92
 • وابسته به :
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران