Skip to main content

بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و میزان بدهی با در نظر گرفتن فرصت های سرمایه گذاری و اندازه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان تمایل دارند در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری نمایند که جریان نقد آزاد بالایی داشته باشند.زیرا یکی از ابزارهای ارزیابی قدرت باز پرداخت بدهی و تعیین انعطاف پذیری مالی شرکت‌ها، شاخص جریان نقد آزاد می‌باشد. تحقیقات انجام شده پیرامون جریان نقد آزاد توسط محققین مختلف(بی کی جگی و فرد یناند 1999، فرد یناند و تی سوی-1998،و یدهان ک‌گویال و همکاران-2001،پولسن ولن-1993)نشان می‌دهد که جریان‌ نقد آزاد به عنوان منبع تأمین داخلی شرکت‌ها تحت تأثیر دو متغیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اندازه قرار می‌گیرد.در شرکت‌های داای فرصت‌های سرمایه‌گذاری پائین انتظار می‌رود که جریان نقد آزاد بالایی وجود داشته باشد.زیرا که در این شرکت‌ها طرح‌های سرمایه‌گذاری زیادی برای استفاده از وجود مازاد وجود ندارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در شرکت‌های دارای فرصت‌های‌ سرمایه‌گذاری پایین و در شرکت‌های بزرگ،بین جریان‌های نقد آزاد و میزان بدهی رابطه‌ی مثبت معنی داری‌ وجود دارد.نتایج نشان می‌دهد که،در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران،سرمایه گذاران و اعتبارکنندگان،در تصمیمات خود جهت سرمایه‌گذاری و اعتباردهی،منبع تأمین مالی داخلی و معیار ارزیابی‌ توان باز پرداخت بدهی،یعنی جریان نقد آزاد را مورد توجه قرار می‌دهند.

کلیدواژه ها : فرصت‌های سرمایه‌گذاری ،جریان‌های نقد آزاد ،میزان بدهی ،اندازه شرکت

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.