Skip to main content

رابطه بین شیوه های فرزند پروری و اختلالات رفتاری در کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان

شیوه‌های فرزندپروری، شیوه‌ها و روشهایی است که والدین بر اساس آنها، فرزندان خود را تربیت می‌کنند و در شکل‌گیری شخصیت کودک نقش بسزایی دارد.برخی از انواع شیوه‌های فرزندپروری از جمله سختگیری و وابستگی زیاد؛ نقش مهمی در به وجود آمدن اختلالات رفتاری کودکان دارد که کمتر مورد توجه پژوهشگران در کشور ما واقع شده است.هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری و اختلالات رفتاری در کودکان پیش دبستانی بوده است.بدین منظور، از کلیه مهد کودک‌های خصوصی شهر اصفهان 4 مهد کودک و از این مهد کودک‌ها، تعداد 120 دختر و پسر به اتفاق مادرانشان به طور تصادفی انتخاب شدند، مادران و مربیان به پرسشنامه فهرست رفتاری کودکان پیش دبستانی، پرسشنامه محقق ساخته شیوه‌های فرزندپروری پاسخ دادند. فرض اصلی پژوهش این بوده است که بین شیوه‌های فرزندپروری مبتنی بر استقلال-وابستگی و سختگیری-آسانگیری مادران و اختلالات رفتاری در کودکان رابطه معنادار وجود دارد.نتایج نشان داد که با افزایش نمرات وابستگی در پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری استقلال-وابستگی، اختلالات رفتاری در کودکان به طور معناداری افزایش می‌یابد(03/0 P )و با افزایش نمرات سختگیری در پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری سختگیری-آسانگیری، اختلالات رفتاری در کودمان به طور معناداری افزایش می‌یابد(01/0 P ).

کلیدواژه ها : شیوه‌های فرزندپروری ،اختلالات رفتاری ،کودکان پیش دبستانی

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.