Skip to main content

بررسی تفاوت فرسودگی شغلی بین کارکنان زن ستادی و صفی

با توجه به اینکه بانوان شاغل علاوه بر وظایف شغلی عهده‌دار مسئولیت داخل منزل نیز هستند لذا بیشتر از سایرین در معرض تنش‌ها و فشارهای ناشی از شغل و به دنبال آن‌ خستگی و فرسودگی شغلی می‌باشند.از طرفی در سازمانهای خدماتی فشارها و تنش‌ها میان کارکنان ستادی و اجرایی متفاوت است.مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه میزان‌ فرسودگی شغلی میان کارکنان ستادی و اجرایی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام‌ گرفته است. براساس نحوه گردآوری داده‌ها این تحقیق از نوع پیمایشی و برمبنای هدف تحقیق این‌ پژوهش از نوع کاربردی و تحلیلی است.داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمونهای‌ آماری t استودنت و تحلیل واریانس فرید من به کمک توزیع خی دو و نیز آزمون همبستگی‌ پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براساس امتیازات پرسشنامه فرسودگی شغلی ابعاد فرسودگی شغلی(خستگی عاطفی، فقدان موفقیت فردی و مسخ شخصیتی)به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب کردند. همچنین در بین شاخص‌های فوق میان دو فاکتور خستگی عاطفی و مسخ شخصیت بین‌ کارکنان ستادی و اجرایی تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید و در بعد فقدان موفقیت فردی‌ تفاوت مشاهده نگردید.در نهایت مشاهده گردید فرسودگی شغلی کارکنان اجرایی بیشتر از کارکنان ستادی این شرکت است. برمبنای نتایج تحقیق پیشنهاد میشود که با توجه به فشار و استرس زیادی که بر کارکنان‌ خانم اجرایی در شرکت پست وارد می‌شود بایستی به مسائلی همچون پیش‌بینی ساعات‌ استراحت.ورزش و زمان مناسب برای صرف غذا و نیز امکان استفاده از تسهیلات و مزایای‌ انگیزشی میان کارکنان ستادی و اجرایی به‌طور یکسان و عادلانه،توجه بیشتری گردد. همچنین توسعه فناوری اطلاعت در جهت سهولت در پاسخگوی ی به ارباب رجوعان در کمترین زمان ممکن از جمله مواردی است که باید به آن توجه ویژه مبذول گردد.

کلیدواژه ها : فرسودگی شغلی‌1 ،فشار شغلی ،کارکنان ،شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ،کار زنان

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.