Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثربخشی تدریس به شیوه حل مسئله و ارزشیابی بر اساس شاخص های پژوهشگرانه در پرورش روحیه پژوهشگری

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 14 علمی-پژوهشی (29 صفحه - از 9 تا 37)

کلیدواژه ها : روحیة پژوهشگری ،تدریس به شیوة حل مسئله ،ارزشیابی براساس شاخصهای پژوهشگرانه ،تدریس به شیوه سنتی ،امتحان واجد ویژگیهای پژوهشگرانه ،فعالیتهای کلاسی پژوهشگرانه ،نگرش نسبت به پژوهش

کلید واژه های ماشینی : ارزشیابی براساس شاخصهای پژوهشگرانه ،امتحان واجد سؤالات پژوهشگرانه ،شیوه حل مسئله ،حل مسئله ،پژوهشگرانه ،پرورش روحیه پژوهشگری ،پرورش روحیه پژوهشگری دانش‌آموزان ،مقایسه میانگین نمرات دانش‌آموزان گروه ،مسئله همرا‌ه با ارزشیابی ،گروه آزمایشی ،شاخصهای پژوهشگرانه ،شاخصهای پژوهشگرانه در پرورش ،فعالیتهای کلاسی پژوهشگرانه ،شیوه حل مسئله همرا‌ه ،شاخصهای پژوهشگرانه در مقایسه ،نمرات امتحان واجد سؤالات ،سؤالات پژوهشگرانه درس علوم ،حل مسئله و ارزشیابی ،مقایسه میانگین نمرات امتحان ،آزمایشی ،روحیه پژوهشگری ،شاخصهای پژوهشگرانه نسبت ،آزمون یکسانی واریانس ،حل مسئله بدون ارزشیابی ،مقایسه میانگین نمرات ،فعالیتهای پژوهشگرانه کلاسی ،روحیه پژوهشگری دانش‌آموزان ،نمرات دانش‌آموزان گروه آزمایشی ،سؤالات پژوهشگرانه درس ،سؤالات پژوهشگرانه

پرورش دانش‌آموختگان واجد توانمندیهای شناختی و گرایشهای عاطفی برای پژوهش و نوآوری، آرمان همه نظامهای آموزشی دنیاست. درکشور ما نیز ایجاد تحول و جنبش در این زمینه یک ضرورت و عزم ملی تلقی شده است. بی‌تردید این هدف باید به دست اساسی‌ترین عنصر آموزش یعنی معلم تحقق یابد. هدف این تحقیق بررسی اثربخشی تدریس به شیوة حل مسئله و ارزشیابی براساس شاخصهای پژوهشگرانه در پرورش روحیه پژوهشگری دانش‌آموزان است. این هدف با استفاده از طرح شبه آزمایشی واجد دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه مورد آزمون قرار گرفت. در مجموع 68 دانش‌آموز سه کلاس پایه چهارم ابتدایی از دو مدرسه انتخاب شدند. در آن کلاسها سه متغیر مستقل؛ یعنی تدریس به شیوه حل مسئله همراه با ارزشیابی براساس شاخصهای پژوهشگرانه، تدریس به شیوه حل مسئله بدون ارزشیابی براساس شاخصهای پژوهشگرانه و تدریس به شیوه سنتی در طول ترم دوم سال تحصیلی 84- 83 برای دروس علوم و جغرافیا اجرا شد. متغیر وابسته یعنی روحیة پژوهشگری بر اساس سه شاخص نگرش نسبت به پژوهش، عملکرد دانش‌آموزان در امتحان واجد سؤالات پژوهشگرانه و فعالیتهای کلاسی پژوهشگرانه سنجیده شد. نتایج نشان داد که تدریس به شیوه حل مسئله گذشته از همراه شدن با ارزشیابی بر اساس شاخصهای پژوهشگرانه یا بدون آن، نسبت به شیوة تدریس سنتی در پرورش روحیه پژوهشگری با احتمال 99/0 کارآمدتر است. اما تدریس به شیوه حل مسئله همراه با ارزشیابی براساس شاخصهای پژوهشگرانه نسبت به تدریس به شیوه حل مسئله بدون ارزشیابی براساس شاخصهای پژوهشگرانه، در پرورش روحیه پژوهشگری اثربخشی بیشتر نداشت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.