Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر آموزش فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

نویسنده: ؛

زمستان 1384 - شماره 14 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 149 تا 162)

کلیدواژه ها : فراشناخت ،ریاضی ،پیشرفت تحصیلی ،یادگیری دانش‌آموزان

کلید واژه های ماشینی : فراشناخت ،پیشرفت تحصیلی درس ریاضی ،فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی ،فراشناختی ،آموزش فراشناختی ،پیشرفت تحصیلی ،درس ریاضی ،مهارتهای فراشناختی بر پیشرفت ،مهارتهای فراشناختی ،آموزش مهارتهای فراشناختی ،کلاسهای درسی تکالیف ریاضی ،گروه آزمایشی ،یادگیری درس ریاضی ،آزمایشی ،برنامه آموزش فراشناختی ،آموزش ریاضی ،راهبردهای فراشناختی ،کلاسهای درسی ،فراشناخت در یادگیری ریاضی ،تحصیلی ،حل مسئله ریاضی ،گروه کنترل ،فراشناختی در برنامة درسی ،راهبردهای شناختی ،برنامه آموزش ،تأثیر آموزش ،یادگیری ریاضی ،حل مسئله ،فراشناختی در کلاس ،فراشناخت آگاهی فرد

امروزه فراشناخت یکی از مهمترین عوامل تبیین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان محسوب می‌شود (موارخ[1]، 1999). منظور از فراشناخت آگاهی فرد از فرایندهای شناختی خویش وکنترل و تنظیم شناخت است (فلاول2، 1985). به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارتهای فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی 118(57 دختر و 61 پسر) دانش‌آموز چهار کلاس دوم راهنمایی یکی از شهرستانهای استان فارس انتخاب شدند و به روش تصادفی در گروههای آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. گروه‌ آزمایشی با تشکیل گروههای 6-5 نفری به مدت چهار هفته در کلاسهای درسی تکالیف ریاضی را به شیوه فراشناختی انجام دادند. این گروه به نوبت پرسشها را می‌خواندند و به بحث و استدلال کردن دربارة راهبردهای انجام دادن تکالیف و شباهتها و تفاوتهای هر مسئله با مسائل قبل و بررسی راه‌‌حلها‌ می‌پرداختند و سپس میزان یادگیری و اطمینان خود را از داشتن توانایی آموختن ریاضی بازبینی می‌کردند. آموزش گروه کنترل به شیوة معمولی بود. در پایان دوره، نمرة یادگیری درس ریاضی هردو گروه آزمایشی به گونه‌ای معنادار بیش از گروههای کنترل بود (33/2=t، 116=df، 02/0p<). همچنین، دانش‌آموزانی که در درس ریاضی ضعیف بودند، به گونه‌ای معنادار بیش از دانش‌آموزان قوی از برنامه‌ آموزش فراشناختی سود بردند. نتایج این بررسی بیانگر لزوم انجام دادن اصلاحاتی از نظر آموزش مهارتهای فراشناختی در برنامة‌ درسی مدارس و آموزش ریاضی است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.