Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه مکانیسم های مقابله ای، فرسودگی شغلی و سلامت روان در بین دبیران ایران و هند

نویسنده: ؛

تابستان 1385 - شماره 16 علمی-پژوهشی (37 صفحه - از 60 تا 96)

کلیدواژه ها : مکانیسم‌های مقابله­ای ،فرسودگی شغلی ،سلامت روانی ،کنترل و پیشگیری ،خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت ،فقدان موفقیت فردی ،معلمان ایران ،معلمان هندوستان

کلید واژه های ماشینی : فرسودگی شغلی ،سلامت روان ،بهره‌گیری از مکانیسم مقابله‌ای ،مسخ شخصیت ،خستگی عاطفی ،فقدان موفقیت فردی ،مکانیسم مقابله‌ای هیجان‌مدار ،دبیران زن ،مکانیسم مقابله‌ای مسئله‌‌مدار ،شغلی ،تفاوت معنادار در فرسودگی ،سلامت روانی ،مقایسه با دبیران زن ،مکانیسم مقابله‌ای ،هیجان‌مدار در میان دبیران ،مکانیسم‌های مقابله ،دبیران زن و مرد ،مقابله‌ای ،مکانیسم مقابله‌ای مسئله‌‌مدار بهره‌گیری ،ضریب همبستگی ،فرسودگی شغلی در سلامت ،بهره‌گیری از مکانیسم ،متغیرهای سلامت روان ،روان در میان دبیران ،مسئله‌‌مدار در میان دبیران ،دبیران مرد هندی ،مقابله‌ای هیجان‌مدار ،مقایسه با دبیران مرد ،دبیران زن هندی ،دبیران زن از فرسودگی

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مکانیسم‌های مقابله در فرسودگی شغلی، سلامت روانی و کنترل و پیشگیری آن است. همچنین یافتن تفاوت در بهره‌گیری از مکانیسم‌های مقابله‌ای (مسئله‌مدار و هیجان‌مدار) و فرسودگی شغلی معلمان در سه بعد "خستگی عاطفی"، "مسخ شخصیت" و "فقدان موفقیت فردی" در میان دبیران ایرانی و هندی و بررسی نقش فرسودگی شغلی در سلامت روانی دبیران است. روش مطالعه، توصیفی و از نوع همبستگی است و برای اندازه‌گیری متغیرها، از پرسشنامة فهرست فرسودگی شغلی مازلاک، جکسون (1981)، پرسشنامة راههای مقابله‌ای لازاروس و فولکمن (1984) و پرسشنامة فهرست تجدید نظر شده، علائم روانی (SCL90R) در آگوتیس (1974) بهره‌گیری شده است. نمونة آماری شامل 600 نفر از دبیران زن و مرد شاغل در دبیرستانهای تهران (ایران) و پونا (هند) است که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، متناسب با حجم جامعه انتخاب شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعیین نوع رابطه میان متغیرهای مورد پژوهش از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه میان متغیرها و تحلیل واریانس یک‌طرفه و دوطرفه بهره‌گیری شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که در بهره‌گیری از مکانیسم‌ مقابله‌ای مسئله‌مدار در میان دبیران زن و مرد تفاوت معنادار وجود دارد؛ اما در میان دبیران زن و مرد ایرانی تفاوت معنادار مشاهده نشد. 2) در بهره‌گیری از مکانیسم‌ مقابله‌ای هیجان‌مدار در میان دبیران مرد و زن تفاوت معنادار وجود دارد و دبیران زن ایرانی در مقایسه با دبیران مرد ایرانی از مکانیسم‌ مقابله‌ای هیجان‌مدار بیشتر بهره‌گیری می‌کنند، اما به عکس دبیران مرد هندی در مقایسه با دبیران زن هندی بیشتر از مکانیسم‌ مقابله‌ای هیجان‌مدار بهره می‌گیرند 3) تفاوت معنادار در فرسودگی (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت) در میان دبیران زن و مرد وجود دارد و دبیران مرد در مقایسه با دبیران زن از فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت) بیشتر برخوردارند، ولی هیچ تفاوت معنادار در فرسودگی شغلی (فقدان موفقیت فردی) در میان دبیران زن و مرد مشاهده نشد. 4) ضریب همبستگی مثبت میان فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی و مسخ شخصیت) و متغیرهای سلامت روان در میان دبیران زن و مرد وجود دارد و ضریب همبستگی منفی میان فرسودگی شغلی (فقدان موفقیت فردی) و بعضی از متغیرهای سلامت روان در میان دبیران زن و مرد ایرانی و هندی وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.