Skip to main content
فهرست مقالات

اثر دو هفته بی تمرینی بر آنزیم های لاکتات دی هیدروژناز (LDH) و کراتین فسفوکیناز (CPK) خون کشتی گیران

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز و زمستان 1380 - شماره 20 (8 صفحه - از 65 تا 72)

کلید واژه های ماشینی : آنزیم‌های HDL KPC ،بی‌تمرینی ،بی‌تمرینی بر میزان آنزیم‌های ،بی‌تمرینی بر آنزیم ،هفته بی‌تمرینی ،HDL ،میزان آنزیم‌های HDL ،آنزیم‌های HDL ،اثر دو هفته ،بی‌تمرینی میزان آنزیم‌های ،KPC ،بی‌تمرینی در تغییر آنزیم‌های ،گروه آزمایش و کنترل ،وعده غذایی ،میزان آنزیم‌های ،گروه آزمایش ،نمونه‌گیری خون ،میزان آنزیم‌های KPC ،آنزیم KPC ،گروه کنترل ،HDL و ،پس‌آزمون ،پیش‌آزمون ،استفاده از آزمون ،اولیه ،جلسه تمرین ،KPC و ،میانگین نتایج ،آزمون دو ،واریانس و آزمون

در تحقیق حاضر، اثر دو هفته بی‌تمرینی در تغییر آنزیم‌های‌ HDL KPC کشتی‌گیران بررسی شده است.به همین منظور، تعداد 16 نفر کشتی‌گیر با سابقه متوسط +4 سال ورزش و با شرایط مطلوب بدنی در زمان تحقیق انتخاب و به صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.هدف کلی تحقیق بررسی اثر دو هفته بی‌تمرینی بر میزان آنزیم‌های‌ HDL و KPC بود.برای این منظور، ابتدا از هر دو گروه آزمایش و کنترل نمونه‌گیری خون اولیه(پیش‌آزمون)در 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و 12 ساعت پس از آخرین وعده غذایی به عمل آمد.پس از نمونه‌گیری اولیه، گروه آزمایش دو هفته تمرین نکرد.گروه کنترل در همین مدت به تمرین‌های قبلی خود ادامه داد و بعد از دو هفته مجددا از هر دو گروه در شرایط مشابه(12 ساعت بعد از آخرین وعده غذایی)نمونه‌گیری خون ثانویه(پس‌آزمون)گرفته شد.پس از جمع‌آوری اطلاعات از دو مرحله نمونه‌گیری خون و اجرای عملیات آماری با استفاده از روش تحلیل واریانس و آزمون( t )نتایج زیر مشاهده شد.در این بررسی مشاهده شد دو هفته‌بی‌تمرنی بر میزان آنزیم‌های HDL KPC کشتی‌گیران تأثیر منفی داشته است.به علاوه، پس از دو هفته بی‌تمرینی میزان آنزیم‌های‌ HDL KPC بین دو گروه تفاوت معنی‌داری را نشان داد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.