Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین بهره هوشی با زمان های واکنش و حرکت در دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه گیلان

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز و زمستان 1381 - شماره 22 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 19 تا 28)

کلیدواژه ها : زمان واکنش ساده ،بهره هوشی ،زمان واکنش تشخیصی ،زمان حرکت ساده ،زمان حرکت تشخیصی

کلید واژه های ماشینی : بهره هوشی ،ورزشکار و غیر ورزشکار ،بهره هوشی با زمان‌های ،دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار ،غیر ورزشکار ،زمان‌های واکنش ،افراد ورزشکار و غیر ورزشکار ،زمان واکنش تشخیصی ،واکنش تشخیصی افراد ورزشکار ،حرکت تشخیصی افراد ورزشکار ،غیر ورزشکار ارتباط معنی‌داری ،زمان‌های واکنش و حرکت ،زمان واکنش و زمان حرکت ،زمان واکنش تشخیصی افراد ،زمان واکنش ساده ،تشخیصی افراد ورزشکار ،اندازه‌گیری زمان‌های واکنش ،زمان حرکت تشخیصی افراد ،زمان حرکت تشخیصی ،ارتباط بهره هوشی ،هوشی ،غیر ورزشکار ارتباط ،زمان حرکت ساده ،زمان حرکت ،افراد غیر ورزشکار ،ورزشکار ارتباط معنی‌داری وجود ،زمان حرکت ساده افراد ،هوش با زمان حرکت ،گروه ورزشکار و غیر ورزشکار ،دانشجوی ورزشکار

هدف از انجام این پژوهش تعیین ارتباط بهره هوشی با زمان‌های واکنش و حرکت در دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار بود.بدین منظور نمونه‌گیری به صورت داوطلبانه و انتخابی از جامعه دانشجویان دانشگاه گیلان انجام شد.در نهایت از میان دانشجویان تربیت بدنی تعداد 64 نفر با میانگین سنی 53/1-+26/22 سال، که حداقل دارای دو سال فعالیت مستمر ورزشی بوده به عنوان گروه ورزشکار و از میان دانشجویان سایر رشته‌ها نیز تعداد 60 نفر با میانگین سنی 88/1-+72/21 سال، که دارای هیچ گونه سابقه منظم ورزشی نبودند به عنوان گروه غیر ورزشکار انتخاب شدند. برای تعیین هوش افراد از آزمون هوشی کتل مقیاس(3)فرم‌ B که مستقل از فرهنگ می‌باشد استفاده گردید.این آزمون به صورت گروهی و با محدودیت زمانی انجام شدسپس توسط جداول هنجاری، بهره هوشی افراد مشخص گردیدجهت اندازه‌گیری زمان‌های واکنش و حرکت افراد از دستگاه ارزیاب زمان واکنش و زمان حرکت‌استفاده شد.اندازه‌گیری زمان‌های واکنش و حرکت در دو مرحله صورت گرفت.مرحله اول شامل اندازه‌گیری زمان‌های واکنش و حرکت ساده و مرحله دوم شامل اندازه‌گیری زمان‌های واکنش و حرکت تشخیصی بود.پس از جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شد، که بر اساس آنها این نتایج به دست آمد.الف-بین بهره هوشی و نزمان واکنش ساده افراد ورزشکار و غیر ورزشکار ارتباط معنی داری مشاهده نشد.ب-بین بهره هوشی و زمان واکنش تشخیصی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار ارتباط معنی داری دیده شد.ج-بین بهره هوشی و زمان حرکت ساده افراد غیر ورزشکار ارتیاط معنی داری مشاهده شد؛حال آن که این ارتباط بین افراد ورزشکار از لحاظ آماری معنی دار نبود.د-بین بهره هوشی و زمان حرکت تشخیصی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار هم ارتباط معنی داری مشاهده نشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.