Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر سه نوع برنامه گرم کردن بدن بر زمان واکنش ساده و انتخابی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1383 - شماره 28 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 57 تا 66)

کلید واژه های ماشینی : آزمون زمان واکنش ،SRT ،نمره‌های پس‌آزمون SRT ،حرکات کششی ایستا ،نمره‌های پس‌آزمون CRT ،پس‌آزمون زمان واکنش ساده ،برنامه‌های گرم ،پس‌آزمون زمان واکنش انتخابی ،گروه کششی پویا ،ترکیبی ،نمره‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون زمان ،پس‌آزمون CRT ،گروه کششی ،زمان واکنش ساده ،زمان واکنش ،کششی ،کششی ایستا ،زمان واکنش انتخابی ،کششی پویا ،پس‌آزمون گروه کششی ایستا ،کششی ایستا تفاوت معناداری ،حرکات کششی ،CRT ،واکنش ساده و انتخابی ،گروه کششی ایستا ،بهبود زمان واکنش انتخابی ،انتخابی ،میانگین نمره‌های پس‌آزمون ،ایستا ،کششی پویا و ترکیبی

هدف از این پژوهش، بررسی اثر سه نوع برنامه گرم کردن بر زمان واکنش ساده و انتخابی است. به این منظور، 32 نفر از دانشجویان دختر غیر ورزشکار 19 تا 23 ساله از دانشگاه تهران انتخاب و به طور تصادفی به چهار گروه کششی ایستا، کششی پویا، ترکیبی (دوی نرم، حرکات کششی و نرمشی) و گروه کنترل تقسیم شدند. قبل و بعد از اجرای برنامه گرم کردن، از هر گروه آزمون زمان واکنش ساده (SRT) و انتخابی (CRT) با استفاده از دستگاه 8 SW گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان دادند بین میانگین نمره‌های پیش و پس آزمون SRT هر گروه، تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین میانگین نمره‌های پس آزمون SRT گروهها نیز تفاوتی مشاهده نشد. اما بررسی نمره‌های CRT نشان داد، بین میانگین نمره‌های پیش و پس آزمون CRT گروه کششی پویا و ترکیبی تفاوت معناداری وجود دارد. ولی بین میانگین نمره‌های پیش و پس آزمون گروه کششی ایستا تفاوت معناداری دیده نشد (0.05>P). همچنین با مقایسه میانگین نمره‌های پس آزمون CRT بین گروهها تفاوت معناداری مشاهده شد (0.05>P). نتایج به دست آمده نشان دادند گرم کردن می‌تواند موجب بهبود زمان واکنش انتخابی شود و در این میان، گرم کردن ترکیبی از دو روش دیگر مؤثرتر بوده است، اما گرم کردن بدن تأثیری بر زمان واکنش ساده ندارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.