Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای فرایندهای عالی شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای حاد و مزمن با افراد بهنجار

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : بیماران ،بیماران اسکیزوفرنیک ،اسکیزوفرنیای حاد و مزمن ،بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا ،بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای ،نوروپسیکولوژیک ،عملکرد بیماران اسکیزوفرنیک حاد ،آزمون ،افراد بهنجار ،انتزاعی ،آزمون بندر گشتالت ارزیابی ،حافظه ،کارکردهای ،کارکردهای نوروپسیکولوژیک ،مقایسه‌ای فرایندهای عالی شناختی ،مقایسه ،هوشی ،مغز ،ادراک دیداری ،کارکرد نوروپسیکولوژیک بیماران اسکیزوفرنیا ،حرکتی ،اختلال ،ارزیابی ،آزمون‌های نوروپسیکولوژیک ،میان عملکرد بیماران اسکیزوفرنیک ،بیماران اسکیزوفرنیک و افراد بهنجار ،عملکرد ،بیماران اسکیزوفرنیا ،آزمون‌های نوروپسیکولوژیک در بیماران اسکیزوفرنیک ،عملکرد بیماران اسکیزوفرنیک مزمن

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای فرایندهای عالی شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای حاد و مزمن با افراد بهنجار انجام شده است. در این پژوهش بعضی از کارکردهای نوروپسیکولوژیک در 40 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای حاد و مزمن و 40 نفر افراد بهنجار که از نظر سن، جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی، وضعیت تاهل و بهره هوشی با گروه نخست همتا شده بودند، مقایسه شد. کارکردهای مورد نظر عبارت بودند از: انتزاع، حافظه، ادراک دیداری – فضایی، حل مساله و ادراک دیداری – حرکتی که به ترتیب با آزمون های دسته بندی کارت های ویسکانسین (WCST)، تفسیر ضرب المثل ها، شباهت ها، فراخنای ارقام و طراحی مکعب های مقیاس هوشی و کسلر بزرگسالان (WAIS)، آزمون برج هانوی و آزمون بندر گشتالت ارزیابی شدند. این پژوهش نشان می دهد که بیماران اسکیزوفرنیک از نظر توانایی انتزاع، حافظه، حل مساله، ادراک دیداری – فضایی و ادراک دیداری – حرکتی در مقایسه با گروه بهنجار، به طور معنی دار عملکرد ضعیف تری دارند و تفاوت از لحاظ آماری معنی دار بود. اما از نظر جنسیت میان کارکردهای ارزیابی شده دو گروه، تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت. همچنین میان عملکرد بیماران اسکیزوفرنیک حاد و مزمن نیز تفاوت معنی دار آماری مشاهده نشد.

خلاصه ماشینی:

"کارکردهای مورد نظر عبارت بودند از:انتزاع،حافظه،ادراک دیداری-فضایی،حل‌ مسأله و ادراک دیداری-حرکتی که به ترتیب با آزمون‌های دسته بندی کارت‌های‌ ویسکانسین(WCST)،تفسیر ضرب المثل‌ها،شباهت‌ها،فراخنای ارقام و طراحی‌ مکعب‌های مقیاس هوشی و کسلر بزرگسالان(WAIS)،آزمون برج هانوی و آزمون بندر گشتالت ارزیابی شدند. اسکن مغزی(CT Scan)، تصویرگیری با رزونانس مغناطیسی(MRI)،توموگرافی نشر پوزیترون(PET)،توموگرافی کامپیوتری با نشر فوتون واحد (SPECT)و الکتروانسفالوگرافی(EEG)تشخیص دقیق را امکان پذیر ساخته است،این سؤال پیش می‌آید که برای تعیین‌ آسیب مغزی و محل ضایعه و تعیین وسعت ضایعه چه نیازی به‌ ابزارهای نوروپسیکولوژیک وجود دارد؟ باید گفت،اگر چه با رشد این تکنیک‌ها نقش تشخیصی آزمون‌های نوروپسیکولوژیک‌ در تعیین محل و وسعت آسیب مغزی تا حدی کاهش یافته،ولی‌ در عمل،به نقش آن در مراقبت از بیمار و برنامه ریزی درمانی و هدف‌های پژوهشی افزوده شده است(بیگلر و استینمن،1981؛ مازوکی،1979؛وایزبری،1979؛به نقل از لزاک،1995). آزمون‌های نوروپسیکولوژیک:ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از:آزمون دسته بندی کارت‌های‌ ویسکانسین(Wisconsin Card Sorting Test)،آزمون تفسیر ضرب المثل‌ها،شباهت‌ها،فراخنای ارقام و طراحی مکعب‌های‌ مقیاس هوشی و کسلر بزرگسالان‌ (Wechsler Adult Intelligence Scale)،آزمون برج هانوی‌ (Tower of Hanoi)و آزمون بندر گشتالت که به ترتیب برای‌ سنجش کارکردهای مورد نظر یعنی انتزاع،حافظه،ادراک‌ دیداری-فضایی،حل مسأله و ادراک دیداری-حرکتی،مورد استفاده قرار گرفته‌اند. علاوه بر این در طرح‌ریزی و برنامه ریزی‌های توان بخشی،شناختی،حرفه ای،اجتماعی و همچنین تصمیم گیری در مورد توانایی‌های بیمار برای شرکت در جدول 3-میانگین،انحراف معیار و مقدار t نتایج به دست آمده از نمرات آزمون‌های نوروپسیکولوژیک در بیماران‌ اسکیزوفرنیک حاد و مزمن فعالیت قبلی و حمایت از آنها در برابر استرس‌ها مشخص کردن‌ نقاط قوت و ضعیف بیماری اسکیزوفرنیک نقش کمک کننده‌ دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.