Skip to main content
فهرست مقالات

پایایی قسمت اختلالات مصرف مواد در نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی (cidi): یک مطالعه چند مرکزی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1384 - شماره 26 علمی-ترویجی (8 صفحه - از 38 تا 45)

کلیدواژه ها : مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی ( CIDI ) ،اختلالات مصرف مواد ،پایانی

کلید واژه های ماشینی : مدول مصرف مواد ،پایایی تشخیص اختلالات مصرف مواد ،اختلالات مصرف مواد ،تشخیص اختلالات مصرف مواد ،کاپا ،سوء مصرف ،مصرف مواد ،بازآزمون مدول مصرف مواد ،CIDI ،قسمت سوء مصرف مواد ،مدول سوء مصرف مواد ،استفاده از آمار کاپا ،سوء مصرف مواد ،مرکز روانپزشکی تهران ،وابستگی به حشیش ،مصاحبه تشخیصی ،آمار کاپا و یول ،آمار کاپا ،مصرف مواد CIDI ،DSM ،ICD ،حشیش ،قسمت سوء مصرف ،تشخیصی ،نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی ،پایایی آزمون ،مرکز روانپزشکی ،بازآزمون قسمت مصرف مواد ،گروه روانپزشکی و مرکز تحقیقات ،تشخیص اختلالات

هدف: هدف این مطالعه‌، ارزیابی پایایی قسمت سوء مصرف مواد در نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی (CIDI) به وسیله یک مطالعه چند مرکزی در ایران بود. روش: جمعیت مورد مطالعه 101 نفر از بیماران سرپایی و بستری انتخاب شده از پنج مرکز روانپزشکی تهران بودند. مصاحبه با آزمودنی ها به وسیله روانشناسان آموزش دیده انجام شد. CIDI کامل برای 65 نفر و مدول مصرف مواد آن برای 36 نفر اجرا گردید. برای ارزیابی پایایی آزمون - باز آزمون، سه تا هفت روز پس از مصاحبه اول، مصاحبه دوم برای تمام بیماران به وسیله فرد دیگری اجرا و نتایج با استفاده از آمار کاپا و یول تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: در مجموع پایایی تشخیص اختلالات مصرف مواد در CIDI کامل بهتر از مدول مصرف مواد بود. در CIDI کامل در هر دو سیستم تشخیصی DSM-IV و ICD-10، کاپای 5/0 یا بیشتر و آماره یول عموما بالاتر از آن به دست آمد و در بین اختلالات مختلف مواد، وابستگی به اوپیویید بیشترین کاپا (64/0) را داشت. در CIDI مدول مصرف مواد بیشترین پایایی با توجه به نتایج کاپا و یول، به وابستگی به حشیش مربوط بود (کاپا = 41/0، یول = 6/0). نتیجه گیری: در مجموع پایایی CIDI کامل برای تشخیص اختلالات مصرف مواد بهتر از مدول مصرف مواد بود. پایایی ضعیف به خصوص در مدول مصرف مواد، ممکن است به نحوه نمونه گیری و شیوع بسیار بالای اختلال مربوط باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.