Skip to main content
فهرست مقالات

سخن اول

(2 صفحه - از 6 تا 7)

کلید واژه های ماشینی : تاریخی، امکانات معیشتی مورخ و فراهم، اسناد، تولید، تاریخ‌نگاری، حقایق، توان مورخ در تتبعات تاریخی، سخن اول، نقد، کمیت

خلاصه ماشینی:

"سخن اول فصلنامه مطالعات تاریخی مسائل مربوط به تاریخ‌نگاری را می‌توان در دو بخش کلی ارزیابی کرد: 1-بخش ابزاری یا بیرونی؛مانند:امکان دسترسی به اسناد،دانش و توان مورخ در تتبعات تاریخی، امکانات معیشتی مورخ و فراهم بودن امنیت و جمعیت خاطر او،توجه به توسعه و تعمیق گروههای‌ آموزشی تاریخ در دانشگاهها،و... به سخن دیگر،عوامل بیرونی یا درونی که می‌توان آن را تعاملات جامعه و مورخ نیز دانست،امر تاریخ‌نگاری را دچار مشکلات یا تسهیلاتی می‌کند که نتیجه‌اش در آفرینش منابع تاریخی‌ نمود می‌یابد. این موضوع ظاهرا امری بدیهی جلوه می‌کند،اما بسیار دیده شده است که صرف وجود نام یک‌ نویسنده یا ناشر،یا حتی کشوری خاص،برای یک کتاب تاریخی،اعتبارآفرینی می‌کند و نظر ناشران را برای ترجمه و نشر آن جلب می‌نماید. و از آن‌جا که مراکز انتشاراتی الزاما با نبض بازار هماهنگ هستند، این نتیجه به دست می‌آید که برخی از کتابهای تاریخی پیش از آن‌که بر مبنای کیفیت مورد توجه قرار گیرند،بر اساس کمیت چاپ و توزیع می‌شوند."

صفحه:
از 6 تا 7