Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر یزد

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1386 - شماره 45 (5 صفحه - از 33 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : رعایت حقوق بیمار ،حقوق بیمار ،تعیین میزان رعایت حقوق بیمار ،میزان رعایت حقوق بیمار ،بیمارستانهای شهر یزد ،پرستاران شاغل ،بیمار از دیدگاه پرستاران ،شهر یزد ،یزد ،رعایت حقوق ،درمانی ،دیدگاه پرستاران ،دیدگاه پرستاران شاغل ،سابقه کار ،نمره رعایت حقوق بیمار ،بیمارستان محل کار ،معیار نمره رعایت حقوق بیمار ،میزان رعایت ،بیمار در سطح ،حقوق پرستاران ،کادر درمانی ،مراقبت و درمان ،محل کار ،سطح متوسط ،حق آگاهی ،دریافت مراقبت و درمان ،بخش محل کار ،حق رازداری و حفظ ،علوم پزشکی ،روش بررسی

زمینه و هدف: حقوق بیمار همان انتظاراتی است که او از موسسات خدمات بهداشتی درمانی دارد. یعنی هر بیمار، بدون در نظر گرفتن سن، جنس، نژاد و دیگر تفاوت ها حق آگاهی، احترام، رازداری، حفظ حریم شخصی، دریافت مراقبت و درمان صحیح، محافظت و اعتراض را دارد و وظیفه پرستار نیز رعایت حقوق بیمار است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است که با هدف تعیین میزان رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران انجام شد. نمونه های پژوهش شامل 280 نفر از پرستاران بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش بود، بخش اول مربوط به مشخصات دموگرافیک و بخش دوم مربوط به موقعیت های حقوقی بیماران بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط پرستاران داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد میزان رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران در بیش از نیمی از موارد در سطح متوسط بوده (9.78±2.60) و رعایت حقوق بیمار از بین متغیرهای مداخله گر فقط با سابقه کار ارتباط معنی داری داشته است (P=0.006). نتیجه گیری: با توجه به نتایج، رعایت حقوق بیمار در سطح متوسط است که با در نظر گرفتن اهمیت موضوع رضایت بخش نیست و لازم است با انجام اقداماتی از قبیل تدوین و تصویب قوانین مربوط به حقوق بیماران و حقوق پرستاران و ایجاد ضمانت اجرایی برای رعایت آن، احترام به این گروه از دریافت کنندگان مراقبت بهداشتی افزایش یابد تا در آینده ای نزدیک شاهد بهبود کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و رضایت بیشتر بیمار، کادر درمانی و بیمارستانی باشیم.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.