Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1382 - شماره 28 علمی-پژوهشی (34 صفحه - از 25 تا 58)

کلید واژه های ماشینی : توسعه‌نیافتگی صنعت گردشگری استان لرستان ،صنعت گردشگری استان لرستان ،استان لرستان ،گردشگری در استان لرستان ،صنعت گردشگری استان لرستان تفاوت ،صنعت گردشگری در استان ،توسعه‌نیافتگی صنعت گردشگری ،فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر ،لرستان ،گردشگری استان لرستان ،موانع توسعه صنعت گردشگری ،توسعه‌نیافتگی صنعت گردشگری لرستان ،صنعت گردشگری ،گردشگری استان لرستان تفاوت ،استان لرستان تفاوت معنی‌داری ،توسعه صنعت گردشگری ،صنعت گردشگری لرستان ،توسعه‌نیافتگی صنعت ،توسعه‌نیافتگی ،گردشگری استان ،ضعف امکانات زیربنایی ،مورد فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر ،توسعه صنعت ،مورد ضعف بازاریابی گردشگری استان ،ضعف بازاریابی و توسعه‌نیافتگی صنعت ،رتبه‌های عوامل چهارگانه توسعه‌نیافتگی ،ضعف بازاریابی ،استان لرستان وجود ،خدمات گردشگری ،صنعت جهانگردی

در این مقاله عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان لرستان مورد بررسی قرار گرفته و چهار عامل تعدد مراکز تصمیم‌گیری، ضعف بازاریابی، ضعف امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری و فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر، که به نظر می‌رسید با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری لرستان مرتبط باشند، به عنوان ابعاد موضوع مطرح گردید. پس از آن به جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی جنبه‌های مختلف موضوع از طریق مصاحبه با کارشناسان مختلف و مطالعات کتابخانه‌ای پرداخته و برای پاسخگویی به چگونگی ارتباط این عوامل با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری لرستان چهار فرضیه، تدوین و برای آزمون این فرضیات از آزمونهای آماری نظیر آزمون همبستگی اسپیرمن، آزمون رتبه‌بندی فریدمن و آزمون t-test استفاده گردیده است. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از دو سری پرسشنامه استفاده شده و نتایج مطالعه مبین این است که بین تعدد مراکز تصمیم‌گیری و توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان لرستان و همچنین بین ضعف امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری و نیز ضعف بازاریابی و در انتها فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان لرستان یک رابطه مستقیم وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.