Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سبک رهبری با رضایت شغلی معلمان ورزش زن

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (13 صفحه - از 119 تا 131)

کلیدواژه ها :

مدیریت ،رضایت شغلی ،رهبری تحول‌گرا ،رهبری عمل‌گرا

کلید واژه های ماشینی : رضایت شغلی معلمان ورزش زن، رضایت شغلی معلمان ورزش، مدیر، سبک رهبری مسئولان تربیت‌بدنی، سبک رهبری با رضایت شغلی، مسئولان تربیت‌بدنی با رضایت شغلی، رضایت شغلی، سبک مدیریت، رهبری مسئولان تربیت‌بدنی و رضایت، مسئولان تربیت‌بدنی و رضایت شغلی

هدف:بررسی رابطه بین مدیریت و سبک‌های رهبری تحول‌گرا و عمل‌گرای مسئولان‌ تربیت بدنی با رضایت شغلی از نظر معلمان ورزش زن. روش:118 نفر از معلمان ورزش زن نواحی پنجگانهء آموزش و پرورش اصفهان در این پژوهش‌ شرکت کردند که در آن نوع سبک رهبری مسئولان تربیت بدنی هر پنج ناحیهء آموزش و پرورش و رضایت شغلی معلمان ورزش و در نهایت رابطهء بین سبک مدیریت مسئولان با رضایت شغلی معلمان به وسیلهء دو پرسشنامه که اعتبار آن‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ‌ محاسبه شده بود،مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها:نتایج تحقیق نشان داد که رابطهء بین سبک مدیریت و رهبری مسئولان تربیت بدنی‌ و رضایت شغلی معلمان ورزش با احتمال خطای 5%،مثبت و معنادار بوده است.همان‌طور که‌ ساشکین(1995)سبک مدیریت را نیازمند هر دو بعد عملگرایی و تحولگرایی می‌داند. نتیجه‌گیری:به نظر می‌رسد یک مدیر با توجه به سطح زیردستان و شرایط سازمانی باید از سبک‌های مدیریتی مختلف و مناسب استفاده نماید.

خلاصه ماشینی: "میانگین نمرات دبیران تربیت بدنی زن در خصوص مؤلفه‌های رضایت شغلی سبک مدیریت‌\زن‌\ t \ p X \ S مدیریت‌\58/39\88/7\566/4\510/0 نوع کار\76/37\05/6 همکاران‌\94/30\43/6 ارتقاء ترفیع‌\43/19\22/5 حقوق و مزایا\02/8\57/3 نتایج جدول 1 با توجه به نداشتن اختلاف معنادار میانگین‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین‌ مسئله برای رضایت شغلی در درجهء اول مسئلهء مدیریت است و کمترین مسئله برای رضایت‌ شغلی،حقوق و مزایا می‌باشد و این در صورتی است که همگان بر این باور بودند که حقوق و مزایا مؤثرترین عامل رضایت شغلی محسوب می‌شود. با توجه به اینکه مدیران تابع‌ سبک رهبری تحول‌گرا می‌توانند بر افکار،احساسات،نگرش افراد تحت نظارت خود اثر بگذارند و باعث رضایت آن‌ها از عملکردشان شوند،پس تبعیت از این سبک رهبری توسط مدیران،احتمالا در میزان همبستگی بین دو متغیر سبک مدیریت و رضایت شغلی می‌تواند اثر داشته باشد. در این پژوهش،سبک مدیریت عمل‌گرا بیشتر مورد توجه بوده است که به‌ مدیران می‌توان سبک مدیریت تحول‌گرا را که زمینه‌های رضایت شغلی در سازمان را به‌ وجود می‌آورد،توصیه کرد. شاید بتوان گفت علت آن این است که با افزایش سن معلمان ورزش،از ارتقاء و ترفیع‌ بیشتری بهره‌مند شده‌اند،همچنین با افزایش سن،شناخت بیشتری با نوع مدیریت سازمان‌ خود پیدا کرده‌اند،ولی در خصوص مؤلفهء حقوق و مزایا می‌توان احتمال داد که با افزایش‌ سن،سطح توقعات زندگی بالا می‌رود؛بنابراین می‌تواند باعث رضایت بیشتر افراد افزایش‌ سن گردد. دیگر اینکه‌ نظر معلمان ورزش زن نسبت به متصدی زن در نواحی خود بیشتر نشانهء آن است که مسئولان‌ زن دارای نوع مدیریت عمل‌گرا هستند با توجه به اینکه این زنان مسئول نقش اطلاع‌رسانی‌ پیام‌ها را از طرف مسئولان تربیت بدنی مرد به معلمان زن به عهده دارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.