Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه کشور

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1382 - شماره 15 علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 43 تا 54)

کلیدواژه ها : ساختار سازمانی1 ،ساختار مکانیکی ،ساختار ارگانیکی2 ،تعهد سازمانی3

کلید واژه های ماشینی : اعضای هیأت‌علمی دانشکده‌های تربیت‌بدنی دانشگاه ،اعضای هیأت‌علمی دانشکده‌های تربیت‌بدنی ،تعهد سازمانی ،هیأت‌علمی دانشکده‌های تربیت‌بدنی دانشگاه شهید ،دانشکده‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌های کشور ،ساختار سازمانی ،دانشکده‌های تربیت‌بدنی دانشگاه ،دانشکده‌های تربیت‌بدنی ،مدیران و اعضای هیأت‌علمی ،میزان تعهد سازمانی مدیران ،تعهد کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی ،اعضای هیأت‌علمی ،تربیت‌بدنی دانشگاه ،دانشکده‌های تربیت‌بدنی با استفاده ،کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی ،تعهد سازمانی مدیران ،میزان تعهد سازمانی ،اعضای هیأت‌علمی ارگانیکی ،هیأت‌علمی ،الگوی ساختاری دانشکده‌های تربیت‌بدنی ،میزان تعهد ،ساختار سازمانی ارگانیکی ،الگوی ساختار سازمانی ،تعهد سازمانی کارکنان ،دانشکده‌های تربیت‌بدنی دانشگاه‌های آموزش ،مکانیکی ،ساختار مکانیکی ،نگرش ساختار سازمانی ،میزان بالایی از تعهد ،ارگانیکی

هدف از تحقیق حاضر، بررسی آثار ساختار سازمانی بر میزان تعهد سازمانی مدیران و اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور است. برای بررسی تعهد سازمانی، از پرسشنامه استاندارد Mowdy, strees & porter استفاده شد و وضعیت الگوی ساختاری دانشکده های تربیت بدنی با استفاده از پرسشنامه استاندارد Sashkin & morris مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 61 نفر از مدیران و اعضای هیأت علمی و پرسشنامه های ارسالی پاسخ دادند. بین الگوی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی، ارتباط مثبت در سطح 0/0001 وجود دارد. به طوری که هر چه ساختار سازمانی دانشکده ها از نظر مدیران و اعضای هیأت علمی ارگانیکی تصور شده است، آنها میزان بالایی از تعهد سازمانی را احساس کرده اند. بیشترین تعهد سازمانی در بین مدیران و اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان و کمترین میزان در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه های تربیت بدنی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت معلم تهران احساس شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.