Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش اعتبار آزمون بی هوازی rast در برآورد توان گلیکولتیک مردان جوان (از جنبه مکانیکی و زیست شیمی)

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1382 - شماره 18 علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 141 تا 152)

کلیدواژه ها : توان بی هوازی ،آزمون ،وینگیت ،آنزیم

کلید واژه های ماشینی : اعتبار آزمون بی‌هوازی ،وینگیت ،آزمون وینگیت ،Rast ،غلظت آنزیم CPK ،شاخص خستگی ،LDH ،CPK ،آنزیم LDH ،اعتبار آزمون ،آزمون بی‌هوازی ،تغییرات غلظت آنزیم ،آنزیم CPK ،آزمون Rast ،توان بی‌هوازی ،بی‌هوازی ،شاخص خستگی در آزمون‌های ،زیست‌شیمی در آنزیم ،زیست‌شیمی ،اجرای آزمون وینگیت ،مکانیکی ،غلظت آنزیم ،متعاقب آزمون Rast ،آنزیم متعاقب آزمون ،استراحت اختلاف معنی‌داری ،متعاقب آزمون وینگیت ،متعاقب اجرای هر ،وینگیت اختلاف معنی‌داری ،تغییرات آنزیم ،برآورد توان

هدف از این پژوهش برآورد اعتبار آزمون بی هوازی Rast در سنجش توان گلیکولتیک مردان جوان از جنبه مکانیکی و زیست شیمی است بدین منظور 25 دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینای همدان به صورت تصادفی انتخاب و بر اساس پروتکل های میدانی Rast و وینگیت را که فعالیتی کوتا ه مدت و شدید تا سر حد واماندگی است اجرا کردند ویژگی های آنتروپومتریک و شاخص های مطلق و نسبی میانگین توان اوج توان حداقل توان و شاخص خستگی با کمک فرمول های ریاضی در هر دو آزمون محاسبه شدند همچنین از نظر زیست شیمیائی تغییرات غلظت آنزیم CPK و LDH سرم متعاقب اجرای هر دو آزمون بررسی شد نتایج نشان داد که بین شاخص مکانیکی توان مطلق این دو آزمون همبستگی قوی وجود دارد در حالی که همبستگی ضلعی بین شاخص های نسبی و شاخص خستگی آنها مشاهده شد و ازنظر زیست شیمی در آنزیم CPK اختلاف معنی داری نشن داده شد ولی در آنزیم LDH اختلاف معنی دار بود یافته ها نشان داد آزمون Rast در سنجش توان بی هوازی و آزمونی پایاست و در سنجش مطلق توان های حداقل حداکثر و میانگین از اعتبار لازم و کافی برخوردار است

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.