Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر مهارتهای فراشناختی در کودکان کم توان ذهنی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

کلیدواژه ها : راهبردهای فراشناختی ،کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر ،تصویرسازی‌ذهنی

کلید واژه های ماشینی : کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر ،فراشناخت ،کودکان کم‌توان ذهنی ،حافظه کودکان کم‌توان ذهنی ،کم‌توان ذهنی ،کم‌توان ذهنی آموزش ،فراشناختی ،مهارتهای فراشناختی ،تصویرسازی ذهنی ،آموزش روش تصویرسازی ذهنی ،روش تصویرسازی ذهنی ،راهبردهای فراشناختی ،آموزش راهبردهای فراشناختی ،دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی ،ذهنی ،یادآوری کودکان کم‌توان ذهنی ،فراشناختی بر میزان یادآوری ،تصویرسازی ذهنی استفاده ،مورد گروه کنترل روش ،طریق آزمون مورد تحلیل ،حافظه کودکان ،گروه کنترل ،آموزش‌پذیر ،گروه آزمون نهایی ،راه‌برد تصویرسازی ذهنی ،گروه کنترل و آزمایش ،نظریه فراشناخت ،آزمون نهایی ،گروه آزمایش ،طریق مهارتهای فراشناختی

در پژوهش حاضر بمنظور مطالعه آموزش راهبردهای فراشناختی بر میزان یادآوری دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر برنامه‌ای جهت آموزش فراشناخت تهیه شد.در این برنامه از روش تصویرسازی ذهنی استفاده گردید تا دانش‌آموزان با استفاده از این روش فرایندهای یادگیری خود را شناسایی، هدف‌گذاری، هدایت و نظارت نمایند.این تحقیق در پی آنست تا اثر راهبرد تصویرسازی ذهنی را در بهسازی حافظه کودکان کم‌توان ذهنی آموزش پذیر مطالعه نماید.نمونه انتخابی شامل دو گروه 15 نفری از دانش‌آموزان پایه پنجم مرکز آموزش استثنایی بهاران تربت جام بودند که به روش تصادفی انتخاب شدند.ابتدا از هر دو گروه آزمون مقدماتی گرفته شد سپس گروه آزمایش از آموزش روش تصویرسازی ذهنی (متغیر مستقل)برخوردار شدند و در مورد گروه کنترل روش خاصی اعمال نشد.در نهایت یک روز پس از پایان آموزش از هر دو گروه آزمون نهایی گرفته شد.بمنظور بررسی معناداری تفاضل میانگین آزمونهای مقدماتی و نهایی گروه کنترل و آزمایش داده‌ها از طریق آزمون‌ t مورد تحلیل آماری قرار گرفت.نتایج حاکی از تأثیر معنی‌دار آموزش روش تصویرسازی ذهنی در عملکرد حافظه کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.