Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنیک مزمن

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1377 - شماره 13 (10 صفحه - از 4 تا 13)

کلیدواژه ها : اسکیزوفرنیای مزمن ،روانپزشکی جامعه نگر ،کیفیت زندگی

کلید واژه های ماشینی : زندگی بیماران اسکیزوفرنیک مزمن ،کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنیک ،کیفیت زندگی ،بیماران اسکیزوفرنیک مزمن ،بیماران اسکیزوفرنیک ،کیفیت زندگی بیماران ،فعالیتهای روزمره زندگی ،آسایش روانی ،مزمن ،بیماران در حد متوسط ،بیماران مزمن روانی ،رضایت از زندگی ،پرسشنامه کیفیت زندگی ،فعالیتهای روزمره ،روابط اجتماعی ،زمینه‌های آسایش روانی ،کیفیت زندگی رابطه ،بیماران در حد ،خدمات پیگیری ،سطح کیفیت زندگی ،سطح آسایش روانی ،روزمره ،فعالیتهای زندگی روزمره ،لهمن ،فعالیتهای اشتغالی ،اسکیزوفرنیای مزمن ،بیماران مزمن ،روزمره زندگی ،سطح کیفیت ،ارزیابی کیفیت زندگی

کیفیت زندگی 100 بیمار(24 زن و 76 مرد)مبتلابه اسکیزوفرنیا که بطور تصادفی انتخاب شدند با استفاده از پرسشنامه‌ کیفیت زندگی ویسکانسین در مرکز روانپزشکی شهید اسماعیلی در مرداد ماه سال 1375مورد بررسی قرار گرفت.در این‌ بررسی که از نوع بررسیهای زمینه‌یابی-مقطعی بوده است،ارتباط خدمات پیگیری این مرکز بر کیفیت زندگی بیماران نیز بررسی شد.داده‌های پژوهش به کمک آزمون آماری خی دو و آزمون‌"من ویتنی‌"تجزیه و تحلیل شد.نتایج نشان داد که‌ کیفیت زندگی دو سوم بیماران در حد متوسط می‌باشد.تقریبا نیمی از بیماران در زمینه‌های گوناگون زندگی از جمله‌ فعالیتهای اشغالی،رضایت عمومی،روابط اجتماعی،آسایش روانی و سلامت جسمانی در سطح متوسط و در زمینه‌های‌ علایم،و فعالیتهای روزمره زندگی در سطح بالایی قرار داشتند.بیش از 3/1 بیماران از لحاظ سلامت روانی و فیزیکی در سطح‌ پایینی بودند و در ضمن هیچ یک از متغیرهای جمعیت شناختی با کیفیت زندگی رابطه معنی داری را نشان نداد.مقایسه بین‌ دو گروه مشمول و غیر مشمول طرح پیگیری،نشان دهنده آن بود که این دو گروه از نظر سطح کیفیت زندگی بطور کلی و در زمینه‌های آسایش روانی،علایم و سلامت جسمی تفاوت معنی داری داشتند،اما در زمینه‌های رضایت عمومی،فعالیتهای روزمره زندگی،فعالیت اشتغالی،وضعیت اقتصادی،و یا روابط اجتماعی تفاوت معنی داری بین دو گروه دیده نشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.