Skip to main content
فهرست مقالات

هنجاریابی فرم زمینه یابی مقیاس رفتار انطباقی واینلند در ایران

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1379 - شماره 20 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (10 صفحه - از 27 تا 36)

کلیدواژه ها : مقیاس واینلند ،رفتار انطباقی ،فارس ،خراسان ،زنجان ،کهکیلویه و بویراحمد ،تهران

کلید واژه های ماشینی : مقیاس رفتار انطباقی واینلند ،زمینه‌یابی مقیاس رفتار انطباقی واینلند ،هنجاریابی فرم زمینه‌یابی مقیاس رفتار ،فرم زمینه‌یابی مقیاس رفتار انطباقی ،رفتار انطباقی واینلند ،هنجاریابی ،بخش مرکب رفتار انطباقی ،هنجاریابی فرم زمینه‌یابی رفتار انطباقی ،مقیاس رفتار انطباقی ،واینلند در ایران ،واینلند ،رفتار انطباقی ،هنجاریابی فرم زمینه‌یابی ،گروههای سنی ،فرم زمینه‌یابی مقیاس ،مقیاس واینلند ،انطباقی در مورد قلمروها ،قلمرو رفتار ناسازگار ،نمره‌های هنجار شده ،نمره‌های هنجار ،جدولهای نمره‌های هنجار ،سنی ،قلمروها و بخش مرکب ،تعیین پایایی مقیاس ،هنجاریابی مقیاس واینلند ،پایایی و روایی ،مقیاس رشد اجتماعی واینلند ،واینلند در جمعیت ،ناسازگار ،ذهنی

هدف:هنجاریابی فرم زمینه‌یابی رفتار انطباقی واینلند از تولد تا 18 سال و 11 ماهگی در جمعیت ایرانی. روش:1650 آزمودنی بهنجار در 15 گروه سنی در مناطق شهری و روستایی استانهای فارس،خراسان،زنجان،کهکیلویه و بویراحمد و شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند.به منظور بررسی روایی آن،این مقیاس با 130 فرد عقب‌مانده ذهنی به کار برده شد.افزون بر آن برای تعیین پایایی مقیاس به شیوه بازآزمایی بر روی 170 نفر از پدران و مادران آزمودنیها اجرا گردید. یافته‌ها:این پژوهش نشان داد که ماده‌های مقیاس در مورد جمعیت ایرانی از پایایی و روایی رضایت‌بخشی برخوردارند. همچنین جدولهای نمره‌های هنجار شده با فواصل سنی 2،3 و 4 ماه و سطوح انطباقی در مورد قلمروها و بخش مرکب رفتار انطباقی،سطوح ناسازگار در قلمرو رفتار ناسازگار،رتبه‌های درصدی و نمره‌های هنجار شده 9 گانه،معادلهای سنی در قلمروها و زیر قلمروها و بخش مرکب رفتار انطباقی محاسبه گردید.نتیجه:این بررسی نشان داد که این مقیاس در ایران از پایایی رضایت‌بخشی برخوردار است و توانایی تمایزگذاری گروه عقب‌مانده ذهنی از گروه بهنجار را دارد.از این رو روایی‌ افتراقی آن در تأیید روایی ساختار نیز می‌تواند به شمار رود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.