Skip to main content
فهرست مقالات

رضایت شغلی بهورزان خانه های بهداشت

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1379 - شماره 20 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (11 صفحه - از 51 تا 61)

کلیدواژه ها : رضایت شغلی ،بهورزان ،مراقبت‌های اولیه بهداشتی ،PHC ،خوزستان ،زنجان ،کاشان

کلید واژه های ماشینی : بهورزان و رضایت شغلی ،رابطه با جنبه‌های ساختار ،رضایت شغلی همبستگی ،رضایت شغلی ،بهورزان ،رضایت شغلی بهورزان ،بهورزان خانه‌های بهداشت ،میزان رضایت شغلی بهورزان ،خانه‌های بهداشت ،شغلی ،رضایت کلی از شغل ،بهورزان با رضایت کلی ،بهورزان از جنبه‌های اجتماعی ،ساختار سازمانی ،بهورزان خانه‌های بهداشت شهرستان کاشان ،محیط فیزیکی ،میزان رضایت شغلی ،بهورزان از شغل ،بهورزان از جنبه ،جنبه‌های محیط فیزیکی ،میزان رضایت ،جنبه‌های رفاهی شغل ،بهورزان از جنبه رفاهی ،بهورزان با رضایت ،بررسی میزان رضایت شغلی ،میزان رضایت کلی بهورزان ،رضایت کلی بهورزان ،جنبه‌های ساختار سازمانی ،رضایت شغلی پرستاران ،رفاهی

هدف:هدف از انجام این پژوهش ارزیابی میزان رضایت شغلی بهورزان خانه‌های بهداشت شهرستان کاشان بود که‌ رضایت آنها را از هفت جنبه:(جنبه‌های محیط فیزیکی،اجتماعی،روانی،ساختار سازمانی،آموزشی،مدیریت یا سرپرستی و جنبه‌های رفاهی شغل)مورد سنجش قرار می‌داد.روش:آزمودنیهای پژوهش،کلیه بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت زیر پوشش مرکز بهداشت شهرستان کاشان بودند(43 زن و 22 مرد)که خود پرسشنامه به کار برده شده‌ در این پژوهش را تکمیل نمودند.داده‌های پژوهش به کمک روشهای آمار توصیفی و ضریب همبستگی تحلیل گردید. یافته‌ها:این بررسی نشان داد که در رابطه با رضایت کلی از شغل 6/41% از بهورزان از شغل خود ناراضی،5/50% راضی و 9/8% رضایتی در حد متوسط داشتند.اکثریت بهورزان از جنبه‌های اجتماعی،روانی و آموزشی شغل خود رضایت داشتند اما از جنبه‌های محیط فیزیکی و امور رفاهی شغل خود ناراضی بودند.میزان رضایت آنها در رابطه با جنبه‌های ساختار سازمانی و مدیریت-سرپرستی در سطح متوسط بود.رضایت شغلی زنان بیشتر از مردان و مجردها بیشتر از متأهل‌ها بوده‌ است.سن بهورزان با رضایت کلی ایشان از شغل همبستگی مستقیم داشت،میان متغیرهای سابقه کار بهورزان و رضایت‌ شغلی همبستگی معنی‌داری به دست نیامد و میان متغیر میزان تحصیلات و رضایت شغلی معکوس دیده شد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.