Skip to main content
فهرست مقالات

مختو مقلی فراغی شاعر ترکمن

نویسنده: ؛

مرداد 1371 - شماره 87 (2 صفحه - از 38 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : مختومقلی ،ترکمن ،فراغ ،فراغ شاعر ترکمن ،مختومقلی فراغ ،شاعر ،شعر ،مختومقلی فراغ شاعر معروف ،ترکمنستان ،دیوان مختومقلی فراغ ،دیوان مختومقلی ،جمهوری ترکمنستان ،دیوان ،شاعر مختومقلی شاعر بزرگ ،ایل ،آزادی ،نسخه خطی ،شاعر بزرگ ترکمن فرزند ،دوست‌محمد ،ادبی ،ترکستان ،مختومقلی فراغ دستی در شعر ،شهرت ،خاطر ،مدرسه ،آزادی ابو مختومقلی فراغ ،قالماز ،ایران ،شیرغازی ،دیوان مختومقلی فراغیدر خصوص شخصیت

صفحه:
از 38 تا 39