Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین رابطه مناسب بین نهاده ها و ستاده ها در شرکتهای توزیع برق ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 105 تا 124)

کلیدواژه ها :

کارایی شرکتهای توزیع برق ،نهاده‌ها و ستاده‌های شرکتهای توزیع برق ،تحلیل‌ مؤلفه‌های اصلی ،توابع تولید خطی و غیر خطی ،برآورد توابع تولید ،مقادیر باقی مانده

کلید واژه های ماشینی : شرکتهای توزیع برق، تعیین کارآیی شرکتهای توزیع برق، کارآیی شرکتهای توزیع برق، شرکتهای توزیع برق ایران، نمودار احتمال نرمال باقی‌مانده‌های مدل، کارآیی، تابع تولید، شرکتهای توزیع برق در ایران، کارآیی روش تابع تولید، مدل

با به کارگیری منابع گوناگون در واحدهای تصمیم‌گیری مشابه،ستاده‌های مختلفی تولید می‌شوند و اندازه‌گیری کارآیی در این‌گونه واحدها مستلزم ایجاد رابطه‌ای مناسب بین کلیه ورودیهای مؤثر و قابل توجه و خروجیها و محصولات واحدهاست.یکی از روشهای مناسب در تعیین بهره‌وری و کارآیی روش تابع تولید است.برای تخمین تابع تولید از دو رویکرد پارامتری و ناپارامتری استفاده‌ می‌شود.در این رویکردها و نیز سایر روشهای اندازه‌گیری کارآیی توجه به عوامل نهاده‌ای و ستاده‌ای‌ مؤثر و متناسب اهمیت ویژه‌ای دارد. در این مقاله پس از مروری بر مطالعات انجام شده در زمینهء تعیین کارآیی شرکتهای توزیع برق در جهان و نگاهی به عوامل نهاده‌ای و ستاده‌ای در این مطالعات،روشی برای تعیین عوامل نهاده‌ای و ستاده‌ای مؤثر و متناسب در کارآیی شرکتهای توزیع برق در ایران ارائه شده و عوامل مهم تعیین‌ گردیده است.پس از آن به تعیین روابط مناسب بین نهاده‌ها و ستاده‌ها در شرکتهای توزیع برق در ایران پرداخته شده است.

خلاصه ماشینی:

"مجله دانش و توسعه(علمی-پژوهشی)،شماره 61،نیمه اول سال 4831 تعیین رابطهء مناسب بین نهاده‌ها و ستاده‌ها در شرکتهای توزیع برق ایران دکتر علیرضا معینی* دکتر مصطفی کاظمی** دکتر محمد جواد اصغرپور*** چکیده با به کارگیری منابع گوناگون در واحدهای تصمیم‌گیری مشابه،ستاده‌های مختلفی تولید می‌شوند و اندازه‌گیری کارآیی در این‌گونه واحدها مستلزم ایجاد رابطه‌ای مناسب بین کلیه ورودیهای مؤثر و قابل توجه و خروجیها و محصولات واحدهاست. معیار VIF برای تعیین میزان هم خطی به صورت زیر تعیین می‌شود: (1) VIFi-1/1-R2i اگر مقدار VIF بزرگتر از 001 شود بدان معناست که‌ R2i (ضریب تعیین ترکیبی)بسیار بالا بوده و نشان‌دهندهء آن است که عامل‌ Xi توسط سایر متغیرها قابل تعیین بوده و به وسیلهء ترکیب خطی از آنها قابل‌ محاسبه است،یعنی نیازی به حضور Xi در مجموعهء عوامل نهاده‌ای نیست؛به عبارت دیگر عامل‌ Xi وابسته به سایر عاملهاست و نسبت به آنها مستقل نیست. تعیین مدل مناسب با توجه به‌ y حاصل شده از ترکیب ستاده‌های‌ y5ṣy4ṣy3ṣy2ṣy1 ناشی از مؤلفه اصلی اول‌ CP1 که دارای ضریب اهمیت بالای 0/715 در مجموعه مؤلفه‌های اصلی است و با در نظر گرفتن‌ متغیرهای‌ X5ṣX4ṣX3ṣX2ṣX1 مشروحه در قسمت(2)روابط زیر را با استفاده از نرم‌افزار رایانه‌ای‌ برآورد کرده و با همدیگر مقایسه می‌کنیم: الف-مدل خطی(به تصویر صفحه مراجعه شود) ب-مدل درجه دوم(به تصویر صفحه مراجعه شود) پ-مدل ضربی کاب-داگلاس:(به تصویر صفحه مراجعه شود) ت-مدل ضربی نمایی:(به تصویر صفحه مراجعه شود) برازش مدلهای یاد شده براساس داده‌های شرکتهای توزیع برق در ایران به نتایج زیر انجامیده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.