Skip to main content
فهرست مقالات

سبک شعر بیدل و غالب دهلوی

نویسنده:

مترجم:

(3 صفحه - از 24 تا 26)

خلاصه ماشینی:

"نسخه اصلی این غزل‌ چهار بیت دیگر دارد که شامل بیت مقطع‌[غزل‌]نیز هست،که صرفا بخاطر این که زیاد بیدلی هستند، غالب آنها را در انتخاب برای چاپ در دیوان شعرش‌ حذف کرده است و این چهار بیت عبارتند از: فضای خنده گل تنگ و ذوق عیش بی‌پروا فراغتگاه آغوش وداع دل پسند آیا هوای حبس کو بهار فرصت هستی سی‌آگاهی‌ به رنگ لاله جام باده بر محمل پسند آیا سواد چشم بسمل انتخاب نقطه آرایی‌ خرام ناز بی‌پروایی قاتل پسند آیا اسد هر جا سخن نی طرح باغ تازه دالی هی‌ مجهی رنگ بهار ایجادی بیدل پسند آیا 1-به عبارتی غیر استادانه و نثری،«عمر کوتاه گل‌ سرخ برای لذت بی‌باکی متهورانه ما کافی نیست، بنابراین برای ما هجران بیشتر از وصل،لذتبخش‌ است». جایی که تمام تصورات به سوی اندیشه اصلی شعر سوخته حرکت کرده و بدان می‌پیوندد،شاعری که تمام‌ خس و خاشاک هستی از ترس سوختن از او فرار می‌کنند،تازگی خیال(بیابانهایی که از شاعر می‌گریزند و منزلگاهی که همیشه دور و غیر قابل دسترس است)و ظرافت صور خیال،همه و همه در هم پیوسته تاریکی از زیباترین بیانهای استعداد شاعرانه غالب را پدید آورند. اگر ما تعریف مناسب ولی ترکیبی نقاش و منتقد ایرانی‌ محسن مقدم را از هنر ایرانی بپذیریم که می‌گوید «حداکثر سادگی ساخت همراه با حداکثر غنای تزئین»(6) می‌توانیم بگوییم که گرایش هندی،که غالب جالبترین‌ وجه آن است،در این جمله ساده خلاصه می‌شود که‌ «تلاش برای نوسازی هنر کلاسیک از طریق پیچیده کردن‌ ساخت."

صفحه:
از 24 تا 26