Skip to main content
فهرست مقالات

می خواهم با وقار بمیرم

مصاحبه کننده: ؛

مصاحبه شونده: ؛

مترجم: ؛

اسفند 1372 - شماره 107 (4 صفحه - از 76 تا 79)

کلید واژه های ماشینی : یوسا ،رمان ،زن ،مارکز ،کتاب ،داستان ،ادبی ،یوسا یوسا در جامعه زندگی ،خواندن ،هنرپیشه ،وارگاس یوسا ،مردم ،مرگ ،زندگی ،واقعیت ،متن ،جهان ،گابریل گارسیا مارکز ،ماریو وارگاس یوسا ،جمله ،جامعه ،زمان ،احساس ،کار ،یوسا همسنگ مارکز ،اثر ،صدا هنرپیشه کار ،دیدگاه ،یوسا در سال ،اثر وارگاس یوسا

صفحه:
از 76 تا 79