Skip to main content
فهرست مقالات

پاسخ مرحله حاد به یک و دو جلسه تمرینات استقامتی و مقاومتی همزمان

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1386 - شماره 39 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (14 صفحه - از 67 تا 80)

کلیدواژه ها : پاسخ مرحله حاد ،پروتئین واکنش دهنده C ,-6 ،تمرینات همزمان

کلید واژه های ماشینی : پاسخ مرحله حاد ،جلسه تمرین استقامتی ،پاسخ مرحله حاد دستگاه ،مرحله حاد ،مرحله حاد دستگاه ایمنی ،تمرین استقامتی و مقاومتی ،استقامتی و مقاومتی همزمان ،جلسه تمرین ،IL ،ورزشکاران در فاصله‌های زمانی ،تمرین استقامتی ،مقاومتی همزمان در روز ،دستگاه ایمنی ،حاد ،روز پاسخ مرحله حاد ،شرایط کنترل تفاوت معنی‌داری ،مقاومتی همزمان ،تمرین منتخب در روز ،فاصله‌های زمانی ،کورتیزول ورزشکاران ،برنامه‌های تمرینی ،همزمان ،فعالیت ورزشی ،همزمان تمرینات استقامتی ،متغیرهای پاسخ مرحله حاد ،تمرینی ،تمرینهای ورزشی ،روز آزمون و فاصله‌های زمانی ،آزمودنیها ،پاسخ IL

هدف این پژوهش,بررسی پاسخ مرحله حاد دستگاه ایمنی به یک و دو جلسه تمرین منتخب شامل تمرینات‌ استقامتی و مقاومتی همزمان در روز بوده است.بدین منظور 8 نفر از دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی‌ دانشگاه گیلان با دامنه سنی 51-+21 سال،وزن 85/8-+25/74 کیلوگرم،قد 57/5-+2/178 سانتی‌متر به‌ صورت داوطلب در پژوهش حاضر شرکت کردند.براساس یک برنامه زمانبندی شده در مدت 8 روز، آزمودنیها 3 مرحله آزمون را انجام دادند،مرحله اول،استراحت در شرایط کنترل،مرحله دوم،انجام همزمان‌ تمرینات استقامتی(45 دقیقه فعالیت هوازی با شدت 75-70 درصد ضربان قلب بیشینه(معادل 60 درصد VO2max )با استفاده از چرخ کارسنج)و مقاومتی(45 دقیقه با 6 حرکت وزنه تمرینی در 3 دوره 8 تکراری با شدت 80 درصد IRM )به مدت 90 دقیقه در بعدازظهر و مرحله سوم آزمون،انجام تمرینات ذکر شده در 2 نوبت صبح و بعدازظهر.جهت اندازه‌گیری متغیرهای پاسخ مرحله حاد IL-6,hs-CRP و کورتیزول)در فاصله‌های زمانی گوناگون،در هر وهله به مقدار 5cc خون از ورید بازویی آزمودنیها گرفته‌ شد و افراد پیش از انجام اولین خون‌گیری حد اقل 12 ساعت ناشتا بودند.پس از تحلیل نمونه‌های خونی، کلیه اطلاعات توسط نرم‌افزار آماری SPSS/13 تجزیه تحلیل گردید و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون t همبسته،تحلیل واریانس با اندازه‌گیریهای مکرر استفاده شد.اختلاف میانگینها در سطح p>0/05 قابل قبول بود.نتایج نشان داد: یک و دو جلسه تمرین منتخب در روز بر پاسخ IL-6,hs-CRP و کورتیزول ورزشکاران در فاصله‌های زمانی‌ گوناگون تاثیر معنی‌داری ندارند و بین پاسخ IL-6,hs-CRP و کورتیزول ورزشکاران در فاصله‌های زمانی‌ گوناگون به یک و دو جلسه تمرین منتخب در روز در مقایسه با شرایط کنترل تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. در پایان می‌توان نتیجه‌گیری کرد که یک و دو جلسه تمرین استقامتی همزمان در روز پاسخ مرحله‌ حاد دستگاه اینمی را تحریک نمی‌کنند.لذا از نقطه نظر ایمنی،مربیان می‌توانند با رعایت احتیاط،اینگونه‌ تمرینات را برای ورزشکاران تحویز کنند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.