Skip to main content
فهرست مقالات

واکنشی به سکوت غرب

مصاحبه شونده:

مترجم:

(2 صفحه - از 96 تا 97)

کلید واژه های ماشینی : سکوت ،فیلم ،واکنشی به سکوت غرب ،فرهنگی ،سارایوو ،خاورمیانه ،اعراب ،اسرائیل ،عربی ،سیاسی ،مردم ،حیات ،نگاه ،اسلامی ،میان اسرائیل و کشورهای عربی ،اقتصادی ،اجتماعی ،جنگ ،ملی ،کشورهای عربی ،ارتباط واقعی با مردم سارایوو ،فیلم مستندی ،حیات سیاسی و اجتماعی ،ارتباط ،فرهنگ اسرائیلی ،روش ،جنگ سارایوو ،جهان عرب ،فرهنگ عربی ،نگاه خیرهء سارایوو

خلاصه ماشینی:

"برای نشان دادن این واقعیت کافی‌ واکنشی به‌ سکوت غرب گفت و گو با هرونیسیک «اوج سکوت»عنوان فیلم مستندی‌ است از هرونیسیک‌ (Herver Nisic) در شهر محاصره شدهء«سارایوو»که‌ شامل مجموعه‌ای از«مصاحبه‌های‌ صامت»با مردم آنجاست. اما این دعوت در فرهنگ خاورمیانه به گونه‌ای دیگر رخ‌ داده یعنی بیشتر با توجه به شرایط فرهنگی و توسط نخبگان غرب گرا و با در نظر داشتن فرهنگ شرقی شکل‌ مسیر نگاه من قرار گیرید؟اگرج‌ می‌توانید پس من بعدا با شما حرف‌ خواهم زد. از سوی دیگر به‌ رغم آنکه ترکیه همواره تلاش می‌کند چهرهء لائیک و امروزین خود را بیشتر از پیش نشان دهد و صلاحیت خود را برای پیوستن به اروپا اعلام کند،این‌ تصاویر فیلم من نگاه کند خواهد دید که این آدمها تا چه حد متین و با وقارند. همان گونه که سیاست لازم الاجرا در منطقه خاورمیانه-که از مهمترین‌ مناطق ثروتمند جهان است-باید به‌ گونه‌ای باشد که در خدمت اقتصاد جهانی و در چارچوب نظم نو جهانی‌ قرار گیرد،در زمینه فرهنگ نیز برنامه‌ای مشابه با وضعیت ژئوپلیتیک‌ آن تنظیم شده تا همین نقش خدماتی‌ را برای غرب ایفا کند. بعضی برآنند که اسرائیل با در اختیار داشتن برتری علمی و تکنولوژیک در این بازی برنده خواهد شد،زیرا دیگر کشورهای خاورمیانه ثروتهای طبیعی‌ و همچنین نیروی کار ارزان قیمت در اختیار دارند و با برقراری چنین‌ ارتباطی قصد ایجاد یک حیات مستمر و آرام برای خویش دارد."

صفحه:
از 96 تا 97