Skip to main content
فهرست مقالات

اثر افزایش بسامد حرکت بر ثبات مرحله نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1386 - شماره 40 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 7 تا 16)

کلیدواژه ها : الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست ،ثبات ،مرحلهء نسبی

کلید واژه های ماشینی : بسامد حرکت بر ثبات ،الگوی هماهنگی نامتقارن ،افزایش بسامد حرکت ،مرحلهء نسبی ،مرحلهء نسبی الگوی هماهنگی ،بسامد بر ثبات مرحلهء ،مرحلهء نسبی گروه هم‌مرحله ،افزایش بسامد بر ثبات ،نامتقارن ،هم‌مرحله ،گروه خارج از مرحله ،الگوهای هماهنگ ،وضعیت هم‌مرحله ،هماهنگ ،الگوی هماهنگی ،نسبی الگوی هماهنگی ،بسامد حرکت به وضعیت ،مرحلهء نسبی گروه خارج ،خارج از مرحله ،گروه هم‌مرحله و خارج ،ثبات مرحلهء نسبی ،میانگین مرحلهء نسبی ،مرحلهء ،گروه هم‌مرحله ،بسامد بر مرحلهء نسبی ،افزایش بسامد بر مرحلهء ،فعالیت هم‌زمان عضلات مشابه ،الگوهای هماهنگ نامتقارن ،مرحلهء نسبی گروه ،وضعیت خارج از مرحله

هدف این پژوهش عبارت است از بررسی اثر افزایش بسامد بر ثبات مرحلهء نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن‌ دو دست.بدین منظور تعداد 20 نفر از دانشجویان پسر راست دست به صورت تصادفی به دو گروه خارج از مرحله و هم‌مرحله تقسیم شدند و طی پنج نوبت به تدریج با افزایش بسامد مواجه گردیدند.ابزار مورد استفاده‌ در این تحقیق دستگاهی است که محققان ساخته‌اند و از طریق آن الگوهای هماهنگی بین دو دست پردازش‌ می‌شود.الگوی هماهنگی در این پژوهش حرکت آونگی دست راست هم‌زمان با حرکت دایره‌ای دست چپ‌ بود.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد با افزایش بسامد،وضعیت هم‌مرحلهء الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست به‌طور معناداری تغییر نکرد (p0/05 .بنابراین نتیجه گرفته‌ می‌شود،الگوهای هماهنگ نامتقارن دو دست نیز مانند الگوهای متقارن گرایش به فعالیت هم‌زمان عضلات‌ مشابه دارند که با افزایش بسامد حرکت به وضعیت هم‌مرحله می‌انجامد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.