Skip to main content
فهرست مقالات

تجلی احساس

(1 صفحه - از 82 تا 82)

خلاصه ماشینی:

"طاهری با شروع انقلاب اسلامی حس‌ کرد که باید نقاشی را در خدمت‌ مضامین اسلامی و اجتماعی به کار گیرد از این رو به طور جدی به آن‌ پرداخت. هنرمند نقاش قادر است صدها فکر،اندیشه و احساس را که بیان آن ممکن است‌ روزها به طول انجامد و نگارش آن‌ چندین صفحه را شامل شود با طرح‌ یک شکل ساده به بیننده تفهیم کند. یک نقاشی واقعی بیانگر احساسات درونی هنرمند است‌ بنابر این زلال،سالم و دارای معناست و در ارتباط با مخاطب وی را به دهها مطلب تازه خواهد رساند». طاهری دربارهء طرحها و ایده‌های خود می‌گوید:«تلاش می‌کنم از عناصر بصری نقاشی قدیم ایران که ریشه در فرهنگ ایرانی-اسلامی دارد به‌ گونه‌ای بهره گیرم که نقاشیهایم ویژگی‌ ایرانی،اسلامی و معاصر بودن را داشته باشند. در نتیجه،اثر دارای‌ مضمون و موضوع است و از لحاظ فنی‌ و مبانی صوری از نقاشی قدیم ایران‌ بهره گرفته است،زیرا بر این عقیده‌ام‌ نقاشی ما باید مبین ایران امروز و دارای‌ هویت ایرانی،اسلامی و معاصر باشد."

صفحه:
از 82 تا 82