Skip to main content
فهرست مقالات

پهنه فرهنگ

نویسنده:

(3 صفحه - از 66 تا 68)

کلید واژه های ماشینی : فرهنگ، پهنه‌های فرهنگ، اطلاعات، پهنهء فرهنگ، مختصه‌ها، مؤلفه‌های، جغرافیایی، مفهوم پهنهء فرهنگ، ارزیابی، توزیع جغرافیایی مختصه‌های فرهنگی

خلاصه ماشینی: "با این مقدمات،بیان دقیقتر مفهوم پهنهء فرهنگ‌ امکانپذیر است:پهنه‌های فرهنگ نواحی جغرافیایی‌ هستند که در آنها الگوهای مشخص فرهنگی قابل‌ تشخیصند؛این امر ممکن است به واسطهء پیوستگی مکرر مختصه‌های فرهنگی باشد،ولی‌ معمولا از طریق شیوه یا شیوه‌هایی است که فرهنگ‌ برای بقا در محیط مخصوص به خود در پیش‌ می‌گیرد. مختصه‌ها یا مؤلفه‌های فرهنگی در درون یک پهنه ممکن است‌ با عوامل فرهنگی پهنهء دیگر تعارض داشته باشند- چنانکه در پهنه‌های جنوب غربی ایالات متحده، یا در منطقهء افریقایی کنگو راههای کاملا متمایز زندگی در کنار هم یافت می‌شوند. مکتب مطالعهء تاریخی موارد خاص‌ که مورد توجه انسان‌شناسان ایالات متحده قرار گرفته بر آن است که تحلیل هر فرهنگ باید با ارجاع به تاریخ آن صورت بگیرد،همچنین با توجه به روال مستقل آن،وام‌گیری که از خارج‌ *پهنه‌های فرهنگ نواحی جغرافیایی‌ هستند که در آنها الگوهای مشخص‌ فرهنگی قابل تشخیص‌اند؛این امر ممکن است به واسطهء پیوستگی مکرر مختصه‌های فرهنگی باشد،ولی‌ معمولا به واسطهء طرقی است که‌ فرهنگ برای بقا در محیط خود در پیش‌ می‌گیرد. رویکرد پهنه‌ای به فرهنگ:قوتها و ضعفها رشد اولیهء شیوههء ضابطه‌بندی پهنه‌ها در ایالات‌ متحده و در مورد سرخپوستان قارهء امریکای‌ شمالی بود،زیرا اسناد و گواهیهای قوم نگارانه در این زمینه به حد کافی وجود داشت و برای این‌ مردمان زیست بوم در جدایی چارچوبهای فرهنگی‌ و مرزبندی آنها نقش تعیین‌کننده داشت. شاید بتوان گفت که مهمترین ضعف در رویکرد به پهنه‌های فرهنگ و مهمترین مانع استفادهء کارآمد از این نحوهء طبقه‌بندی،فقدان میزانی است در آن‌ برای تمیز وجوه مهم و اساسی از آنچه که اهمیت‌ کمتری دارد،زیرا در این رویکرد،وجوه متمایز یک پهنه از پهنهء دیگر فهرست می‌شود،لکن وزن‌ آنها نامعلوم می‌ماند."

صفحه:
از 66 تا 68