Skip to main content
فهرست مقالات

فلسفه تاریخ هگل

نویسنده:

(5 صفحه - از 10 تا 14)

کلید واژه های ماشینی : هگل، تاریخ، فلسفه، فلسفه تاریخ، فلسفه تاریخ هگل، روح، عقل، فیلسوف، قوانین، علم تاریخ

خلاصه ماشینی:

"پس قوانین فلسفه نظر پردازانه تاریخ، قوانین جزیی حوادث تاریخ نیست بلکه قوانین حرکت این هویت مستقل است که همه چیز را زیر بال و پر خود گرفته و خودش به منزله یک موجود حرکت می‌کند. اما سپس از او جدا شده است و اکنون«شکوه از جدایی»تمام سرگذشت و سرنوشت این موجود را تشکیل می‌دهد و با شکوه‌اش، وصال به«اصل خویش»را طلب می‌کند:هر کسی کو دور ماند از اصل خویشباز جوید روزگار وصل خویشپس تاریخ تمام عالم عبارت از«اشتیاق»روح مطلق جهانی است به«روزگار وصال نخستین»خداوندی که بدون جهان خدا نیست ناگزیر است که جهانی با خود داشته باشد. آنان غایت و پیشه خود را در نظام آرام و آراسته(موجود)و سیر تقدس یافته امور نمی‌جویند، آنچه کار ایشان را توجیه می‌کند وضع موجود نیست بلکه چیزی دیگر است، یعنی آن روح پنهانی است که می‌خواهد خود را آشکار کند ولی هنوز در زمان حال پا به عرصه هستی ننهاده است، روحی ناپیدا که می‌خواهد خود را از تنگنای جهان موجود برهاند، زیرا جهان موجود همچون پوسته‌ای است که گنجایش هسته‌اش را ندارد» 27 «شخصیت مردان بزرگ تاریخ را تنها در منظر زمانه آنان می‌توان شناخت، آنچه در ایشان بیشتر ستایش‌انگیز است این است که خود را کارافزار روح گوهری ساخته‌اند. »و بعد هگل از حاصل کار خود، نتیجه‌ای بس افتخار آمیز می‌گیرد و می‌گوید:«این است آن نکته که آگاه بود بدان دست می‌یابد، اینها مراحل اساسی آن صورتی است که در آن، آزادی به خود تحقق داده است، زیرا تاریخ جهان هیچ نیست مگر گسترش مثال آزادی..."

صفحه:
از 10 تا 14