Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر آموزش به کمک رایانه (Cai) در مقایسه با روش آموزش سنتی بر یادگیری زبان انگلیسی سال اول دبیرستان

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1383 - شماره 72 علمی-ترویجی (وزارت علوم) (7 صفحه - از 4 تا 10)

کلیدواژه ها : آموزش ،رایانه ،یادگیری ،زبان انگلیسی ،چندرسانه‌ای ،آموزش به کمک رایانه

کلید واژه های ماشینی : آموزش به کمک رایانه ،یادگیری زبان انگلیسی ،زبان انگلیسی ،یادگیری درس زبان انگلیسی سال ،یادگیری درس زبان انگلیسی ،یادگیری زبان انگلیسی سال ،تأثیر آموزش به کمک ،یادگیری زبان ،درس زبان انگلیسی ،کمک رایانه بر یادگیری ،کمک رایانه ،میانگین نمرات گروه آزمایش ،آموزش به کمک ،رایانه بر یادگیری درس ،روش آموزش ،استفاده از رایانه ،زبان انگلیسی سال ،آموزش سنتی ،بررسی تأثیر آموزش ،آموزش زبان انگلیسی ،روش آموزش سنتی ،رایانه بر یادگیری ،رایانه بر یادگیری زبان ،روش‌های آموزشی ،میانگین نمرات گروه ،رایانه در آموزش زبان ،رایانه در آموزش ،تأثیر آموزش ،آموزش و پرورش ،گروه آزمایش

هدف پژوهش حاضر مطالعهء تأثیر آموزش به کمک رایانه‌1 CAI) )بر یادگیری درس زبان انگلیسی سال اول متوسطه است. هدف‌های ویژهء تحقیق عبارتند از:بررسی تأثیر این روش آموزشی بر یادگیری جنبه‌های گوناگون زبان انگلیسی،یعنی:دستور و ساختار جملات،مهارت‌های نوشتاری،درک مطلب،لغات و اصطلاحات.در این پژوهش،از روش تحقیق شبه تجربی و دو گروه آزمایش و گواه استفاده شد.متغیر مستقل،روش آموزشی(آموزش به کمک رایانه)و متغیر وابسته،یادگیری زبان انگلیسی‌ بود.گروه آزمایش،به کمک رایانه تحت آموزش قرار گرفت و گروه گواه به روش سنتی آموزش داده شد.در ابتدای آزمایش از هر دو گروه پیش‌آزمون به عمل آمد. هر دو گروه ابتدا در شرایط مساوی توانایی زبانی قرار داشتند.زیرا تفاوت بین میانگین‌های دو آزمایش و گواه،به لحاظ آماری‌ معنی‌دار نبود.در پایان نیز از هر دو گروه،پس‌آزمونی به منظور سنجش میزان یادگیری به عمل آمد.میانگین نمرات گروه‌ آزمایش،نسبت به گروه گواه از سطح بالاتری برخوردار بود.به منظور آزمودن فرضیات تحقیق،از آزمون t گروه‌های مستقل‌ استفاده شد.نتایج حاکی از تفاوت معنی‌دار بین میانگین‌های دو گروه بود.بنابراین،تأثیر مثبت آموزش به کمک رایانه بر یادگیری درس زبان انگلیسی،تأئید شد.این امر نشانگر اهمیت کاربرد صحیح فناوری‌های جدید مثل رایانه و تجهیزات وابسته‌ به آن،به خصوص چندرسانه‌ای‌ها،در آموزش و یادگیری است و به بهبود فرایند یاددهی-یادگیری زبان انگلیسی کمک می‌کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.