Skip to main content
فهرست مقالات

دیوان ناصر بخاری

نویسنده:

(3 صفحه - از 41 تا 43)

کلید واژه های ماشینی : دیوان ناصر بخاری، دیوان ناصر بخاری نسخهء نمنگان، غزل، شاعر، اشعار، خواجه سلمان، هجری، شاه، مثنوی، حافظ، غزل ناصر، خواجه ناصر، درویش ناصر بخاری، ناصر بخاری قصیدهء غزل، اشعار ناصر، ناصر بر خواجه سلمان، شاه ناصر، خواجه ناصر بخاری، انستیتوی خاورشناسی، نسخه نمنگان، نام ناصر بخاری، غزل ناصر شعر، نسخهء نمنگان، ایجادیات ناصر بخاری، شیراز، بغداد، فکر، بخاری انستیتوی خاورشناسی، غزل در نسخه نمنگان، گر

خلاصه ماشینی: "بازار کس ملک دنیا مگیر که دنیا نیرزد بآزار کس (28) و یا: راضیم گر من درویش گدایی کردم‌ شاکرم گر من آزاد غلامی باشم (29) و همچنین: من از حب وطن رفتم بخمار که جز میخانه رندانرا وطن نیست (30) ناصر کردارهای منافقانه شیخ و مدعی،دروغ و فتنه‌های زاهد و محتسب و گفتار بی‌فایدهء واعظان‌ بی‌عمل را فاش می‌کند وی حیات زمینی را همچون اصل و ماهیت هستی آدم گشته و برگشته‌ ترنم نموده پرده از روی دسیسه‌های تقوا و تقوا دارای زهد و زهد فروشی و ریاکاری و عوام فریبی زمرهء جاهلان می‌بردارد: مدعی بیش تو با ما سخن از زهد مگو که هم از نام خود و ننگ تو بیزار شدیم گر چه رندیم بهر مدرسه حاضر گشتیم‌ گر چه مستیم بهر صومعه بسیار شدیم (31) و یا: فقیه مدرسه فتوی همی دهد در شهر که خون خلق حلالیت و آب باده حرام مرا چون بربط و نی گوش و دیده بر چنگ‌ چرا که پیر طریق است و رهنمای مقام (32) شاعر نظر فریبی و هزره‌گویی ان ناصحان غیر متناصح را فاشا فاش قید کرده،خطاب می‌کند: همان زاهد که با من گفت می خوردن و بال آمد کنون گفتا یکی جرعه بمن بهر ثوابی ده (33) ده‌ها،بلکه صدها غزل ناصر را مطالعه میکنید و می‌بینید که این شاعر سحر بیان با چه طبع روان‌ و آهنگ خوش غزل می‌گوید."

صفحه:
از 41 تا 43