Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه سلامت روانی و مشکلات جنسی زنان بارور و نابارور

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 45 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (8 صفحه - از 146 تا 153)

کلیدواژه ها : سلامت رواني ،ناباروري ،مشكلات جنسي

کلید واژه های ماشینی : ناباروری ،سلامت روانی و مشکل جنسی ،نابارور ،سلامت روانی ،مشکل جنسی زن بارور ،زن نابارور ،زن ،مشکل جنسی زن نابارور ،مشکل جنسی ،زن بارور و نابارور ،مشکل جنسی زن ،درماندگی روانشناختی ،میانگین نمرة درماندگی روانشناختی زن ،میانگین نمرة سلامت روانشناختی زن ،زن بارور ،سلامت روانشناختی ،مقایسه سلامت روانی ،مدت ناباروری و مشکل جنسی ،درماندگی روانشناختی و مشکل جنسی ،زن بارور سلامت روانشناختی ،زن نابارور و زن بارور ،علت ناباروری ،شوهر علت ناباروری ،متغیر مدت ناباروری ،مقایسه ،پژوهش ،زن نابارور در مقایسه ،گروه زن نابارور ،مقایسه با زن بارور ،مدت ناباروری

مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه سلامت روانی و مشکلات جنسی زنان بارور و نابارور انجام شده است.مواد و روش‌کار: آزمودنی‌ها 45 زن نابارور و 45 زن بارور مراجعه‌کننده به کلینیک‌های ناباروری و زنان و زایمان بیمارستان امام خمینی تهران بودند که با تکمیل پرسش‌نامة وضعیت جنسی گلومبوک- راست و مقیاس سلامت روانی در پژوهش شرکت کردند. برای تحلیل داده‌ها، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون‌های آماری t برای گروه‌های مستقل، تحلیل واریانس و آزمون توکی به‌کار برده شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد که زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور سلامت روانشناختی کمتر (001/0p< ) و درماندگی روانشناختی بیشتری (001/0p< ) دارند. هم‌چنین زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور از مشکلات جنسی بیشتری رنج می‌برند. این بررسی هم‌چنین بین متغیرهای مدت ناباروری و مشکلات جنسی زنان نابارور همبستگی مثبت نشان داد و بین میانگین نمره‌های سه گروه زنان نابارور (یعنی زنانی که خود علت ناباروری بودند، زنانی که شوهرانشان علت ناباروری بودند و زنانی که علت نابارویشان ناشناخته بود) در مورد متغیرهای سلامت روانشناختی، درماندگی روانشناختی و مشکلات جنسی تفاوت معنی‌دار دیده نشد.نتیجه‌گیری: شاخص‌های مربوط به سلامت روانی و مشکلات جنسی زنان نابارور و زنان بارور متفاوت است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.