Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط شیوه تربیتی والدین با میزان مشکلات رفتاری دانش آموزان

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 47 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (6 صفحه - از 365 تا 370)

کلیدواژه ها : شیوه تربیتی ،مشکلات رفتاری ،نوجوان

کلید واژه های ماشینی : شیوه تربیتی ،شیوه تربیتی والد ،ارتباط شیوه تربیتی والد ،نوجوان ،مشکل رفتاری ،میزان مشکل رفتاری دانش‌آموز ،پرسش‌نامه شیوه تربیتی والد ،مشکل رفتاری دانش‌آموز نوجوان ،مشکل رفتاری دانش‌آموز ،رفتار ،شیوه تربیتی اقتدارمنش ،دانش‌آموز ،به‌کمک پرسش‌نامه شیوه تربیتی والد ،میزان مشکل رفتاری ،میانگین مشکل رفتاری دانش‌آموز نوجوان ،مشکل رفتاری دانش‌آموز نوجوان مدرسه ،میزان مشکل رفتاری نوجوان ارتباط ،اقتدارمنش ،دانش‌آموز نوجوان مدرسه شهر تبریز ،شیوه تربیتی قدرت‌گرا ،ارتباط میان شیوه تربیتی والد ،شیوه تربیتی بی‌کفایت ،دانش‌آموز نوجوان ،جدول بیشتر درصد دانش‌آموز نوجوان ،میزان مشکل رفتاری دانش‌آموز نوجوان ،شیوه تربیتی والد و مقیاس ،شهر تبریز ،درصد دانش‌آموز شیوه تربیتی والد ،شیوه تربیتی سهل‌گیر ،بررسی ارتباط شیوه تربیتی والد

هدف: به علت اهمیت تأثیر شیوه تربیتی والدین بر رفتار نوجوانان، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان شیوه تربیتی والدین و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان نوجوان مدارس شهر تبریز انجام شده است.روش: پژوهش حاضر یک بررسی مقطعی است و در آن 360 (224 دختر، 136 پسر) نفر دانش‌آموز نوجوان از مدارس دولتی شهر تبریز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و به‌کمک پرسش‌نامه‌ شیوه تربیتی والدین و مقیاس مشکلات رفتاری بررسی شدند. تحلیل داده‌ها به کمک روش‌های آمار توصیفی و آزمون‌های آماری تحلیل واریانس یک‌طرفه و LSD انجام شد. یافته‌ها: بیشترین درصد دانش‌آموزان نوجوان، شیوه تربیتی والدین را اقتدارمنش گزارش کرده بودند و نیز بیشتر آنها مشکلات رفتاری در حد متوسط داشتند (به ترتیب 7/39% و 2/39%). ارتباط آماری معنی‌داری بین شیوه تربیتی والدین با مشکلات رفتاری دیده شد (05/0p<).نتیجه‌گیری‌: شیوه‌های تربیتی والدین بر چگونگی مشکلات رفتاری نوجوانان تأثیر می‌گذارند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.